Llwybr yr arfordir: gwasanaeth newydd i gerddwyr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Taith Ymylon Cymru
Disgrifiad o’r llun,
320 milltir yw'r llwybr ar hyd gogledd Cymru

Mae cwmniau gwyliau wedi cytuno i gydweithio gyda'i gilydd er mwyn cynnig llety a gwasanaeth newydd cludo bagiau i gerddwyr yng ngogledd Cymru.

Bydd Taith Ymylon Cymru, Crwydro Môn a Clwydian Walking Holidays yn gyfrifol am rannau gwahanol o lwybr yr arfordir yn y gogledd sydd yn 320 milltir.

Cynnig gwasanaeth o Gaer i Fae Colwyn fydd Clwydian Walking Holidays, Sir Fôn a Bae Colwyn i Gaernarfon fydd y cwmni Crwydro Môn ac ardaloedd Pen llyn a Chaernarfon i Borthmadog fydd Taith Ymylon Cymru.

870 o filltiroedd yw llwybr arfordir Cymru. Dechreuodd y gwaith i greu'r llwybr yn 2007 a chafodd ei agor ym mis Mai 2012.

Dyma'r llwybr arfordir cyntaf yn y byd sydd yn mynd o gwmpas y wlad i gyd.

Dangosodd astudiaeth gan Cyfoeth Naturiol Cymru bod y llwybr yn dod a budd economaidd i Gymru gyda bron i dair miliwn o ymwelwyr wedi dod yma dros gyfnod o 12 mis. Roedd yr astudiaeth yn awgrymu bod hyn wedi dod a £32m i economi'r wlad.

Cydweithio yn y de?

Menter Cerdded Gogledd Cymru, sydd yn cael ei ariannu gan Bartneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymru sydd wedi trefnu'r datblygiad diweddar. Bydd y cwmniau gwyliau yn trefnu llety dros nôs i gerddwyr ac yn gwneud yn siwr bod eu bagiau yn cyrraedd y llety hwnnw erbyn diwedd y diwrnod.

Dywedodd Peter Hewlett o Taith Ymylon Cymru: "Does dim byd yn fwy rhwystredig na cherdded ar hyd y llwybr trwy'r dydd ac wedyn sylweddoli bod yn rhaid i chi gerdded dwy filltir arall er mwyn cyrraedd y gwesty. Yna yn y bore mae'n rhaid i chi gerdded dwy filltir arall i fynd nôl at y llwybr.

"Mae cynnig cludo bagiau yn golygu na fydd pobl yn gorfod ymlwybro ymlaen gyda'u bagiau trwm. Mae peidio cael bag trwm ar eich cefn yn golygu bod cerdded yn llawer mwy o hwyl ac mae mwy o siawns y byddwch yn medru cerdded ymhellach y diwrnod hwnnw."

Y gobaith yn y pendraw ydy y bydd cwmniau gwyliau yn y de hefyd yn cydweithio gyda'i gilydd fel bod modd cynnig yr un gwasanaeth ar hyd y llwybr cyfan.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol