Criwiau yn taclo cannoedd o dannau gwair ers mis Ebrill

  • Cyhoeddwyd
A fireman fighting a grass fire
Disgrifiad o’r llun,
Mae sawl tân gwair wedi bod dros benwythnos y Pasg

Mae gweithwyr tân wedi diffodd o leiaf 484 o dannau gwair yng Nghymru ers dechrau Ebrill.

Mae Gwasanaeth canolbarth a gorllewin Cymru wedi gorfod diffodd 200 tra bod y gweithwyr eraill wedi derbyn galwadau ar gyfer 284 o dannau.

Dywedodd Gwasanaeth De Cymru ei bod wedi derbyn 100 o alwadau ynglyn â thannau gwair ers Ebrill 15.

Wythnos diwethaf mi ddywedon nhw mai £850,000 oedd y gost o daclo tannau gwair yn yr ardal ers dechrau'r flwyddyn.

Jennie Griffiths, pennaeth y ganolfan rheoli tanau yng ngwasanaeth de Cymru gyhoeddodd y ffigwr yma ar Twitter.

Mi ychwanegodd y dylai pobl ddweud wrth y gweithwyr tân os ydyn nhw yn gweld tannau gwair.

Ymhlith y tannau maen nhw wedi gorfod diffodd oedd tân bwriadol ar fynydd Caerffili fore Sul y Pasg a thân arall wedi ei gynnau yn fwriadol ar fynydd Rhydri, pentref yng Nghaerffili nos Sadwrn.

Roedd yn rhaid i Wasanaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru daclo tanau ym Mrynaman ac ym Maglan yng Nghastell Nedd Port Talbot ddydd Sadwrn.

Doedd Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru ddim yn gallu darparu ffigyrau.