Ysgrifennydd Cymdeithas y Cymod wedi marw

  • Cyhoeddwyd
Dafydd Arfon RhysFfynhonnell y llun, Arfon Rhys
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Arfon Rhys yn ymgyrchydd brwd dros achosion o heddwch

Mae'r heddychwr Dafydd Arfon Rhys wedi marw yn 72 oed ar ôl salwch byr. Roedd yn ysgrifennydd Cymdeithas y Cymod yng Nghymru ac yn dod yn wreiddiol o Lanelli ond yn byw erbyn hyn yn Rhostryfan.

Bu'n swyddog personel gyda sawl cwmni gan gynnwys Thyssen-GB ac yna daeth yn rheolwr a darlithydd astudiaethau busnes a rheoli yng Ngholeg Menai.

Bu hefyd yn ddarlithydd am naw mlynedd gyda WEA Cymru ac roedd yn ymgynghorydd a hyfforddwr ym meysydd cyfathrebu ac adnoddau dynol. Mi aeth ati i gynorthwyo nifer o gyrff gwirfoddol a chydweithredol yng Nghymru ac yn Ewrop.

Roedd yn Grynwr ac yn weithgar gyda Chymdeithas y Cymod. Mi ymgyrchodd yn erbyn y defnydd o awyrennau di-beilot yng Nghymru ac yn erbyn recriwtio disgyblion ysgol i'r fyddin.

Ym mis Mawrth mi gwynodd wrth y Comisiynydd Iaith ar ol cael nodyn gan y Cwmni Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol yn dweud na fydden nhw yn ateb llythyr ganddo am fod y llythyr yn y Gymraeg.

Mi fu'n rhaid i'r cwmni ymddiheuro ac ail gyflwyno ei gynllun iaith.

Dywedodd Heini Gruffudd oedd yn ei adnabod ers blynyddoedd ei fod yn ddyn gyda "meddwl bywiog" oedd yn "gwbl gadarn dros Gymru a heddwch".

Mae'n gadael partner, Marika Fusser a dau o feibion o'i briodas gyntaf.