Cyhuddo tri swyddog Cyngor Caerffili

  • Cyhoeddwyd
Cyngor Caerffili
Disgrifiad o’r llun,
Daw'r cyhuddiadau yn dilyn digwyddiadau honedig rhwng Mehefin a Hydref 2012

Mae tri o uwch-swyddogion Cyngor Caerffili wedi ymddangos gerbron llys i wynebu cyhuddiadau o gamymddwyn mewn swydd gyhoeddus.

Y tri yw Prif Weithredwr y cyngor, Anthony O'Sullivan, ei ddirprwy Nigel Barnett, a phennaeth gwasanaethau cyfreithiol yr awdurdod Daniel Perkins.

Mae'r tri yn wynebu'r un cyhuddiad, sef eu bod "wedi camymddwyn yn fwriadol a heb esgus digonol drwy weithredu gyda'r bwriad o osgoi darpariaeth y Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 a rhwystro craffu priodol o broses cyflog uwch swyddogion".

Fe ddaw'r cyhuddiadau yn dilyn digwyddiadau honedig rhwng Mehefin 1 a Hydref 10, 2012.

Daeth y cyhuddiadau yn dilyn ymchwiliad yr heddlu i godiadau cyflog a roddwyd i uwch swyddogion Cyngor Caerffili.

Heddlu Avon a Gwlad yr Haf fu'n delio gyda'r achos gan fod gan Heddlu Gwent berthynas weithio gyda'r cyngor.

Clywodd y llys y bydd yr achos yn eu herbyn yn cael ei glywed yn Llys y Goron Bryste, a gorchmynnodd y barnwr Joti Bopa-Rai i'r tri ymddangos yno ar Fai 13.

Yn ystod y gwrandawiad byr, siaradodd y tri diffynnydd wrth gadarnhau eu henwau, eu hoed a'u cyfeiriad, ac fe gafon nhw'u rhyddhau ar fechnïaeth ddiamod.