Niwed i geffylau: carchar gohiriedig i ddynes o Hwlffordd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y ceffylau yn cael eu cadw mewn cyflwr "afiach" yn ôl yr RSPCA

Mae dynes 43 oed o Hwlffordd wedi derbyn dedfryd o garchar gohiriedig am achosi niwed i ddau geffyl.

Cafodd Lindsay Rebecca Morgan ei dedfrydu i 18 wythnos o garchar, wedi ei ohirio am ddwy flynedd, ar ôl cael ei dedfrydu'n euog o wyth trosedd yn cynnwys achosi niwed diangen i'r anifeiliaid ac o fethu â diogelu lles y ceffylau.

Ym mis Hydref 2013 fe aeth swyddog o'r RSPCA i ysgubor yn Nhregarn yn dilyn cwyn am les ceffylau oedd yn cael eu cadw yno. Ar ôl archwilio'r ceffylau fe gafodd milfeddyg ei alw i asesu'r anifeiliaid, cyn iddyn nhw gael eu symud o'r lleoliad.

Dywedodd yr Arolygydd Keith Hogben o'r RSPCA: ''Roedd y ceffylau hyn yn cael eu cadw mewn cyflwr afiach ac roeddynt wedi bod yn dioddef ers amser maith.''

Roedd yn rhaid difa un o'r ceffylau er yr ymdrechion i gynnig triniaeth i'r anifail.

Yn Llys yr Ynadon Hwlffordd ddydd Mawrth cafodd Lindsay Rebecca Morgan ei dedfrydu i 18 wythnos o garchar, wedi ei ohirio am ddwy flynedd, ac fe gafodd ei gorfodi i gwblhau 300 awr o waith cymunedol.

Cafodd ei gwahardd rhag cadw ceffylau am 10 mlynedd ac ni fydd yn cael apelio yn erbyn y gwaharddiad am bum mlynedd.