Corff ym Mangor: Ddim yn amheus

  • Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r Gogledd yn dweud nad ydyn nhw'n trin marwolaeth person gafodd ei chanfod ym Mangor ddydd Mawrth fel digwyddiad amheus.

Fe gafodd gweddillion y corff eu canfod mewn coedwig ger Clwb Golff Sant Deiniol.

Mae'r crwner wedi cael gwybod a bydd archwiliad post mortem yn cael ei gynnal yn ystod y dyddiau nesaf.

Mae BBC Cymru yn deall mai gweddillion corff dynes sydd wedi eu darganfod.