Dirwy i feddyg am beidio trwyddedu eiddo

  • Cyhoeddwyd
Llys ynadon caerdydd
Disgrifiad o’r llun,
Yn Llys Ynadon Caerdydd cafodd Iestyn Glynog Davies ddirwy o £1500

Yn Llys Ynadon Caerdydd mae Iestyn Glynog Davies, meddyg o Frynaman, Sir Gâr, wedi cael dirwy am beidio â thrwyddedu tŷ yn Stryd Tewkesbury yng Nghaerdydd.

Roedd angen trwyddedu o dan Ddeddf Tai 2004 er mwyn sicrhau bod yr eiddo yn cyrraedd yr holl anghenion iechyd a diogelwch.

Fe gafodd ddirwy o £1500 a bydd rhaid talu costau o £290.

Clywodd y llys fod Cyngor Caerdydd wedi anfon ffurflen gais Tai Amlfeddiannaeth at Iestyn Glynog Davies a'i dad, John Glynog Davies, y darlledwr a'r cynghorydd lleol yn Sir Gâr, oedd yn gyd-berchennog y tŷ.

Roedd y cyngor yn dweud eu bod wedi ceisio sawl gwaith dros bedair blynedd i gael y perchnogion i ddilyn y ddeddf ond nid oedd y ddau wedi cyflwyno cais.

Cafodd y cyhuddiad yn erbyn y tad ei dynnu'n ôl oherwydd daeth i'r amlwg nad oedd wedi delio'n uniongyrchol â 23 Tewkesbury Street.