BBC Cymru Fyw

Dynes 'agoraffobig': 12 mis o garchar am dwyll budd-dal

Published
image copyrightWales News Service
image captionRoedd Tracey Johnson wedi teithio i'r Ariannin, Efrog Newydd, Madrid ac India tra'n hawlio budd-daliadau
Mae dynes oedd wedi teithio'r byd er iddi honni ei bod yn ddioddef o agoraffobia wedi ei charcharu am 12 mis am hawlio bron i £50,000 o fudd-daliadau yn anghyfreithlon.
Roedd Tracey Johnson, 52 oed, wedi honni ei bod yn ofni llefydd agored ac nad oedd hi wedi gadael y DU ers blynyddoedd.
Yn Llys y Goron Merthyr Tudful yn gynharach y mis hwn fe'i cafwyd yn euog o 13 o gyhuddiadau, gan gynnwys twyll, gwneud sylwadau anwir a methu rhoi gwybod am newid amgylchiadau rhwng Ionawr 2008 a Gorffennaf 2012.
Roedd Ms Johnson o Frome yng Ngwlad yr Haf yn hawlio budd-daliadau o gartref ei mam yn Llanfair ym Muallt, Powys. Hawliodd gyfanswm o £48,000 o fudd-daliadau i gyd.
Clywodd y llys ei bod hi'n byw bywyd moethus a'i bod wedi teithio i'r Ariannin, Efrog Newydd a Madrid.

Taliadau tywydd oer

Wedi ei thaith i India roedd wedi derbyn taliadau tywydd oer wrth i'r tymheredd ym Mhowys ddisgyn o dan y rhewbwynt ac wedi honni nad oedd wedi mynd i wlad dramor.
Wrth ei dedfrydu i 12 mis o garchar yn Llys y Goron Merthyr Tudful ddydd Mercher fe ddywedodd y Barnwr Andrew Grubb wrth Ms Johnson:
"Roedd eich ymddygiad yn gyfystyr â thwyll budd-daliadau niferus dros gyfnod oedd yn ymwneud ag arian cyhoeddus sylweddol nad oedd ganddo chi hawl iddo.''

Straeon perthnasol

  • Dynes 'agoraffobig' yn euog o dwyll budd-daliadau