Pryder 'radicaleiddio' Cymry yn Syria

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Dechreuodd yr ymladd dair blynedd yn ôl, ac mae nifer cynyddol o bobl y DU wedi teithio yno i ymladd

Mae prif swyddog gwrthderfysgaeth Cymru wedi dweud am y tro cyntaf bod pobl o Gymru wedi teithio i Syria i ymladd.

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Rhiannon Kirk wrth BBC Cymru bod y broblem o bobl yn teithio i'r wlad i ymladd yn y rhyfel yno yn tyfu yng Nghymru.

Dechreuodd yr ymladd dair blynedd yn ôl, ac mae wedi denu nifer cynyddol o bobl y DU i fynd i ymladd.

Ni all swyddogion ddatgelu faint yn union sydd wedi teithio o Gymru i Syria.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd Rhiannon Kirk bod radicaleiddio yn 'bryder mawr'

Ond mae'r nifer o bobl sydd wedi cael eu harestio am droseddau yn ymwneud a Syria ar draws y DU wedi cynyddu o 25 y llynedd i tua 40, a hynny yn nhri mis cyntaf eleni.

Radicaleiddio

Mae Heddlu'r De yn dweud bod y nifer o bobl sy'n teithio o Gymru i Syria i ddarparu cymorth ac i ymladd yn broblem sy'n tyfu. Yn enwedig y rhai sy'n teithio yno ac yn cael eu radicaleiddio tra yn y wlad.

Dywedodd Ms Kirk: "Beth faswn i'n ddweud yw er mai bwriad dyngarol sydd i ddechrau - a dyna sy'n cael ei ddweud - pan maen nhw allan yno maen nhw'n fwy agored i gael eu hecsbloetio neu eu radicaleiddio.

"Mae'n bryder mawr."

I geisio lleihau achosion o hyn, mae Heddlu'r De wedi lansio cynllun atal - a'r bwriad yw ceisio annog pobl sy'n meddwl am deithio i Syria i ail-feddwl.

Maen nhw'n apelio at fenywod mewn cymunedau sydd â mwyafrif Islamaidd i ofyn am gyngor gan yr heddlu os ydyn nhw'n poeni bod aelod o'u teuluoedd yn ystyried teithio i Syria.

Straeon perthnasol