Gostyngiad o 3% mewn troseddu yng Nghymru yn 2013

Cyhoeddwyd

Bu gostyngiad o 3% yn nifer y troseddau gafodd eu cofnodi yng Nghymru yn ystod 2013, yn ôl ffigyrau gafodd eu cyhoeddi ddydd Iau.

Cafodd 173,147 o droseddau eu cofnodi yn ystod y cyfnod hwn, yn ôl ffigyrau'r Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol.

Roedd 'na ostyngiad o 7% mewn troseddu yn ardaloedd Heddlu Dyfed Powys a Gogledd Cymru, ac roedd gostyngiad o 2% mewn troseddu yn ardal Heddlu De Cymru.

Ond yn ardal Heddlu Gwent, bu cynnydd o 2% mewn troseddu y llynedd.

Roedd cynnydd sylweddol mewn lefelau o droseddau treisgar a gafodd eu cofnodi, gyda chynnydd o 26% yn ardal Heddlu Gwent, a chynnydd o 13% yn ne Cymru. Roedd gostyngiad o 4% mewn troseddau treisgar yng ngogledd Cymru.

Roedd cynnydd o 25% yn nifer y troseddau rhyw gafodd eu cofnodi ar draws ardaloedd y lluoedd Cymreig.

Gostwng wnaeth y nifer o achosion o fyrgleriaeth o 8%, ac fe fu gostyngiad o 8% yn nifer yr achosion o ladrata. Roedd gostyngiad o 8% yn nifer y troseddau yn ymwneud â chyffuriau.

Gwelwyd cynnydd mewn troseddau yn ymwneud â lladrata o siopau, difrod troseddol a chynnau tân.

Dros Gymru a Lloegr, bu gostyngiad mewn troseddu cyffredinol o 15% yn 2013.

Dyma'r lefel isaf o droseddau gafodd eu cofnodi ers dechrau cofnodi Arolwg Troseddu am y tro cyntaf yn 1981.