Adolygiad Catrin Beard o'r wasg a'r blogiau Cymraeg

Cyhoeddwyd

Yr wythnos hon gwelwyd lansio gwasanaeth newyddion arlein newydd gan BBC Cymru, Cymru Fyw.

Y bwriad yw adlewyrchu'r diweddaraf am Gymru - ym myd newyddion, gwleidyddiaeth, chwaraeon, y celfyddydau, cerddoriaeth, radio, teledu a diwylliant poblogaidd, a hynny ar gyfrifiadur, teclyn tabled neu ffôn.

Anghenfil newyddion?

Mae'r lansio wedi atgoffa Vaughan Roderick yn ei flog gymaint o newid sydd wedi bod yn y busnes yma ers iddo ddechrau yn ystafell newyddion y BBC ddiwedd y 1970au.

Bryd hynny, roedd y lle'n las gan fwg ac yn aruthrol o swnllyd, gyda hanner dwsin o teleprinters yn taranu'n gyson, ffonau'n canu byth a hefyd a bwletinau'n cael eu teipio ar deipiaduron trymion.

Ond yr hyn sy'n rhyfedd yw cyn lleied o newyddion oedd yn cael ei ddarlledu mewn gwirionedd - bwletin bum munud y noson ar y teledu, a bwletinau byrion a thair rhaglen chwarter awr ar y radio.

Ac er bod sianeli newyddion rif y gwlith a miloedd os nad miliynau o wefannau'n cystadlu am sylw erbyn hyn, mae Vaughan yn holi oes modd i ni ddweud â llaw ar galon, bod pobol heddiw'n fwy gwybodus?

Y peryg yw, meddai, ein bod wedi creu peiriant newyddion - anghenfil sy'n amhosib ei ddiwallu.

Erthyglau Cymru Fyw

Felly beth sydd gan y gwasanaeth newydd yma i'w gynnig yn ei wythnos gyntaf?

Nifer dda o erthyglau, ac yn eu plith, sgyrsiau gydag ambell Gymraes ym mhedwar ban byd i weld pa mor ymwybodol yw pobl dramor ohonon ni fel gwlad a chenedl - yr ateb… ddim o gwbl mewn gwirionedd.

Disgrifiad o’r llun,
William Shakespeare

Roedd hefyd erthygl ddifyr sy'n holi a ddylid cyfieithu gwaith Shakespeare i'r Gymraeg - y farn gan ddau arbenigwr theatr, Paul Griffiths a Daniel Evans yw y dylid gwneud ar bob cyfrif, cyhyd â bod gwedd newydd i'r cyflwyniadau, ac fel dywed Daniel Evans, dyw e ddim yn syniad newydd - mae actorion o Rwsia'n tueddu i ddweud bod y cyfieithiadau Rwsieg yn rhagori ar y gwreiddiol pob tro.

Mae modd crynhoi rhywbeth yn fwy manwl a chynnil wrth ei gyfieithu - ac os oes gwerth adfywio drama oherwydd ei bod hi'n dysgu rhywbeth i ni am y ffordd ry'n ni'n byw nawr, meddai, wel does dim ots ym mha iaith mae hynny.

Cameron yn arwain 'gwlad Gristnogol'?

Ond sut fath o wlad ydyn ni'n byw ynddi? Yn ôl Dylan Iorwerth yn Golwg, David Cameron ydi'r gwleidydd diweddaraf i drio manteisio ar grefydd drwy honni ei fod yn arwain 'gwlad Gristnogol'.

Mae yna sawl ffordd wahanol o ddehongli disgrifiad o'r fath a dyn a ŵyr pa ystyr yn union oedd gan arweinydd y Ceidwadwyr yn ei feddwl.

O ddweud gwlad Gristnogol, yr awgrym ydi fod crefyddau eraill yn eilradd, yn ôl Dylan.

Beth bynnag yw'r dehongliad a rown ni ar eiriau Mr Cameron, mae'n amlwg beth ydyn nhw mewn gwirionedd. Geiriau gwag.

Ydech chi wedi prynu llyfr sticeri Panini?

Disgrifiad o’r llun,
Pwy fydd yn casglu sticeri Panini ar gyfer Cwpan Pêl-droed y Byd 2014?

Dywed Phil Stead wrthym yn Golwg nad yw erioed wedi cwrdd â merch sy'n casglu memorabilia - mae 'na rywbeth ym meddwl dynion sy'n golygu bod lot fawr ohonyn nhw'n gasglwyr.

A dyna pam fod 'na gymaint o ddynion yr un oed â Phil - hyd yn oed rhai sydd heb blant - wedi prynu llyfr sticeri Panini erbyn Cwpan Pêl-droed y Byd, sydd â bron i chwe chant o hanner o sticeri i'w casglu, i'w prynu mewn pecynnau ar bris o hanner can ceiniog am bump.

Ac mae'n rhagweld y bydd 'na sŵn cyfarwydd yn y tafarndai ac ar iardiau'r ysgolion dros yr wythnos nesaf, sef dynion yn gweiddi: "Gorrit, gorrit, gorrit, NEED IT!"

Dyna ni, rydych chi wedi'ch rhybuddio...

Mae adolygiad Catrin Beard o'r wasg a'r blogiau Cymraeg yn cael ei ddarlledu bob bore Gwener ar y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru ychydig cyn saith o'r gloch.