Llai o swyddi Kellogg's am gael eu colli

  • Cyhoeddwyd
Kellogg's
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ffigwr yn llai na'r 140 oedd o dan fygythiad yn wreiddiol.

Mae undeb USDAW yn honni bod 79 o swyddi am gael eu colli o safle Kellogg's yn Wrecsam.

Mae'r ffigwr hwn yn llai na'r nifer oedd o dan fygythiad yn wreiddiol.

Ym mis Ionawr eleni, roedd cwmni Kellogg's yn rhagweld colli 140 o swyddi yn eu safle yn Wrecsam, ond yn dilyn ymgynghori gyda chynrychiolwyr staff bydd y nifer yn cael ei leihau i 79, gyda'r diswyddiadau yn rai gwirfoddol i gyd.

Dywedodd Dave Gill o USDAW: "Er bod hwn wedi bod yn amser anodd i'n haelodau, rydym yn falch ... ein bod wedi llwyddo i ostwng yn sylweddol nifer y swyddi fydd yn cael eu colli.

"Roedd gormodaeth o wirfoddolwyr am gymryd diswyddiad, felly rydym wedi cytuno gyda Kellogg's bod yr holl weithwyr hynny sydd wedi ymgeisio am ddiswyddiad gwirfoddol neu ymddeoliad cynnar yn cael gadael ac na fydd diswyddiadau gorfodol.

"Mae hyn yn golygu bod 26 o bobl yn gadael yn ogystal â'r 79 o ddiswyddiadau".

Mae cwmni Kellogg's wedi cadarnhau'r sefyllfa gan ddweud eu bod "rwan yn cyflogi i gymryd lle'r 26 ychwanegol sydd wedi dewis gadael.

"Rydym wedi cytuno gyda'r undebau y bydd pobl sy'n dod i'r swyddi newydd yma ar dermau ac amodau newydd."

Fe ychwanegodd Kellogg's bod gwaith i'w wneud o hyd yn ffatri Wrecsam i'w gwneud hi'n fwy effeithiol ac fe fyddan nhw'n dechrau ymgynghoriad gyda'u gweithwyr cyflogedig yn fuan, gyda hyd at 20 rôl o bosib yn cael eu heffeithio.

"I gyd, rydym yn disgwyl cael nifer ychydig yn is na 100 yn llai o swyddi yn ein hadnodd cynhyrchu yn Wrecsam erbyn diwedd yr ymgynghoriad."