Pwy fydd Miss Cymru 2014?

  • Cyhoeddwyd
Hanna Gwyn
Disgrifiad o’r llun,
Mae Hanna Gwyn yn edrych ymlaen at gystadlu

Mi fydd cystadleuaeth Miss Cymru 2014 yn cael ei chynnal yn Theatr y Princess Royal ym Mhort Talbot.

Bydd 46 o ferched yn cystadlu er mwyn ennill y fraint o gael cynrychioli Cymru fel llysgennad.

Gabrielle Shaw o Riwabon ger Wrecsam oedd yn fuddugol y llynedd ac mae wedi bod mewn digwyddiadau elusennol ac yn rhan o seremoni agoriadol Cwpan Heineken yn Toulon.

Mae trefnwyr y gystadleuaeth yn dweud mai'r prif nod yw codi arian at achosion da drwy gyfrwng "prydferthwch gyda phwrpas".

'Codi arian'

Un sy'n edrych ymlaen at gystadlu yw Hanna Gwyn o Fethel ger Caernarfon.

Wrth sgwrsio gyda Dylan Jones fore Gwener, dywedodd: "Hwn ydi'r tro cynta' i mi gystadlu, a'r prif reswm yw i godi arian ar gyfer elusen achos 'dw i wedi bod yn gweithio efo elusennau ers blynyddoedd.

"Er enghraifft, yn ddiweddar mi wnes i fodio i Croatia ar gyfer elusennau gwahanol."

Dywedodd mai un rhan o'r gystadleuaeth yw'r pasiant prydferthwch.

"Dydi o ddim amdan sut ydych chi'n edrych - mae'n gymaint mwy na hynny," meddai.

"Ddoe mi gafon ni empowerment day i gael pobl i deimlo'n fwy hyderus a sicr ynddyn nhw eu hunain, hynny yw stopio meddwl am be' mae pobl eraill yn feddwl - ac i fynd allan yna ac, os ydych chi efo targed, i gyrraedd eich targeda."

Yn fuddugol

Mae merched o Gymru wedi bod yn fuddugol yn y gystadleuaeth ryngwladol, Miss World, ddwywaith yn y gorffennol.

Rosemarie Frankland oedd y gyntaf yn 1961, yn cynrychioli'r Deyrnas Unedig.

Fe wnaeth Helen Morgan, yn enedigol o'r Barri, efelychu'r gamp yn 1974, ond bu raid iddi ymddiswyddo wedi i drefnwyr y gystadleuaeth ddarganfod ei bod yn fam ddi-briod.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol