Barnwr Merfyn Hughes yn ymddeol ym mis Mai

Cyhoeddwyd

Mae'r Barnwr Merfyn Hughes QC wedi cyhoeddi y bydd yn ymddeol ddiwedd mis Mai.

Mae'n 65 oed ac yn adnabyddus oherwydd ei waith yng ngogledd Cymru fel barnwr rhwng 2001 a 2010 ac fel uwchfarnwr ers hynny.

Yn ôl Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Winston Roddick, mae wedi gosod "stamp awdurdodol" ar Lys y Goron Caernarfon.

Ychwanegodd ei fod yn dosturiol a chydymdeimladol at bobl oedd wedi dioddef yn sgil troseddau, a'i fod yn gymesur wrth gosbi'r euog.

Mae wedi gwneud gwaith da iawn, meddai, yn ymgysylltu gyda'r ardal a'r bobl leol.