Pontypridd v Leinster A

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Bu Guto Owen o Newyddion Naw yn siarad â rhai o chwaraewyr Ponty

Mi fydd Pontypridd yn chwarae un o'u gemau mwyaf ers deng mlynedd wrth iddyn nhw herio Leinster A yn rownd gynderfynol yng Nghwpan Prydain ac Iwerddon yn hwyrach.

Bydd Pontypridd yn ceisio creu hanes drwy ennill y cyntaf o dair cwpan wrth i'w tymor rhagorol barhau ar Heol Sardis brynhawn Sadwrn.

Mae'r clwb ar frig Uwch-gynghrair Cymru, un gêm i ffwrdd o fod yn bencampwyr, ac maen nhw hefyd yn rownd derfynol Cwpan Swalec.

Mae hyfforddwr y clwb, Geraint Lewis yn cydnabod bod her anferth yn wynebu ei dîm, ond mae'n ffyddiog y bydd cryfder y gefnogaeth yn ddigon i'w gweld yn curo'r Gwyddelod.

'Cefnogaeth gref'

Disgrifiad o’r llun,
Mae Geraint Lewis yn credu fod gan Pontypridd y gallu i lwyddo

"Mae Leinster yn dîm a hanner, un o'r timau cryfaf yn Ewrop sydd â charfan fawr a chryf," meddai Lewis.

"Mi fyddan nhw'n dod yma gyda phac ymosodol a chorfforol fydd yn gallu chwarae tipyn o rygbi.

"Mae Leinster wedi bod yn chwarae mewn ffordd benodol nawr ers sawl tymor. Maen nhw'n chwarae'n gyflym ac yn pasio'n dda ac yn hoffi chwarae gyda thipyn o led.

"Rydym ni'n gwybod ein bod yn wynebu talcen caled, ond rydym ni gartref ac mae gennym ni gefnogaeth gref.

"Mae'r awyrgylch yn Heol Sardin yn werth ambell bwynt i ni bob tro, ond rydym yn gwybod y bydd angen i ni fod ar ein gorau i guro."

Fe lwyddodd y tîm i orffen uwchben Cymry Llundain, Albanwyr Llundain ac Edinburgh Academicals yn eu grŵp, cyn curo'r Cornish Pirates o drwch blewyn yn rownd yr wyth olaf.

Leinster fydd yr her fwyaf hyd yma - ond bydd y dynion yn torri eu boliau i fynd un ymhellach a churo Bryste neu Leeds yn y rownd derfynol ym mis Mai.