Boddie yn deffro o'r coma

Cyhoeddwyd

Mae Freddie Boddie, oedd yn arfer chwarae i glwb pêl-droed Abertawe, bellach wedi deffro wedi iddo fod mewn coma.

Dywedodd llefarydd ar ei ran y byddai'n gwylio Abertawe o'i wely yn yr ysbyty.

Roedd Bodde, sy'n 31, wedi cael ei roi mewn coma gan feddygon er mwyn rhoi'r cyfle gorau i'w gorff i wella o niwmonia.

Fe ddywedodd Geroen van Eigndhoven bod y cyn chwaraewr canol cae yn "gwneud yn dda iawn" a bod disgwyl iddo "wneud gwellhad llawn".

"Mae Ferrie wedi clywed am yr holl gefnogaeth mae wedi ei gael gan gefnogwyr Abertawe ac mae eisiau iddyn nhw wybod ei fod yn gwerthfawrogi hynny'n fawr," meddai Mr van Eigndhoven.

"Bydd yn gwylio gêm Abertawe yn fyw o'r teledu yn yr ysbyty y prynhawn yma.

"Mae ganddo ef ffordd bell i fynd eto, ond mae'n gwneud yn dda."