Yr economegydd Roy Thomas wedi marw

  • Cyhoeddwyd
Roy Thomas
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Mr Thomas i'w weld a'i glywed yn aml ar raglenni'r BBC gan ei fod yn cael ei ystyried i fod yn awdurdod o fewn ei faes

Bu farw yr economegydd Roy Thomas yn ei gartref nos Wener yn 76 oed.

Roedd Mr Thomas, oedd yn byw yn y Wenfo ger Caerdydd, yn gyfrannwr cyson i raglenni'r BBC ar faterion economaidd ac yn uchel ei barch yn ei faes.

Cyn iddo ymddeol roedd yn uwch-ddarlithydd yn Adran Economeg Prifysgol Caerdydd.

Mae Dr Ken Richards, oedd yn arfer bod yn uwch ddarlithydd ar economeg ym Mhrifysgol Aberystwyth ac oedd yn gyfaill agos i Mr Thomas wedi rhoi teyrnged i'w ffrind.

'Uchel ei barch'

"Roedd Roy yn economydd proffesiynol o fri ac yn uchel ei barch ymysg ei gyd-economegwyr," meddai Dr Richards.

"Roedd wedi gwasanaethu Prifysgol Caerdydd mewn nifer o swyddi uchel, er enghraifft fel deon y Gyfadran Economaidd a Chymdeithasol a chadeirydd y Bwrdd Astudiaethau Busnes. Roedd wedi gwasanaethu adran economeg Urdd y Graddedigion Prifysgol Cymru.

"Un nodwedd arall wrth gwrs oedd ei fod wedi gwasanaethu bywyd cyhoeddus, yng Nghymru a thu hwnt, a thu allan i'r byd academaidd hefyd. Fe roddodd wasanaeth clodwiw iawn i fywyd cyhoeddus.

"Roedd ar nifer o bwyllgorau oedd yn ymwneud â meysydd iechyd a'r iaith Gymraeg ac roedd hefyd wedi cynghori'r Llywodraeth Brydeinig.

"Roedd diddordebau eang ganddo gan gynnwys pêl-droed, ond i fi ffrind triw iawn ydoedd.

"Roedd yn gymeriad hoffus iawn oedd yn dangos diddordeb mewn pobl, ac ro'n i'n gwerthfawrogi ei farn economeg e drwy'r amser a'i farn ar bethau eraill hefyd."

Mae Roy Thomas yn gadael gwraig a dwy ferch.