Cwmni diogelwch yn creu 130 o swyddi yng Nghaerdydd a Chasnewydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Tek Image/Science Photo Library
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cwmni'n awyddus i ddatblygu perthynas gyda phrifysgolion ac ysgolion Caerdydd

Bydd cwmni diogelwch cyfrifiadurol yn sefydlu pencadlys Ewropeaidd yng Nghaerdydd a chanolfan ddata yng Nghasnewydd, gan greu bron i 130 o swyddi.

Mae menter Alert Logic - cwmni â'i wreiddiau yn Houston Texas - yn cael ei gefnogi gan fuddsoddiad busnes o £1.5m gan lywodraeth Cymru.

Yng Nghaerdydd fydd y rhan fwya' o'r swyddi, a phump yn y ganolfan ddata yng Nghasnewydd.

Fe fydd 50 o ymchwilwyr a dadansoddwyr yn cael eu penodi eleni, gyda rhagor i ddod yn 2015.

Yn ôl swyddog prif weithredol y cwmni, Gray Hall, roedd Caerdydd yn ddewis naturiol gan fod y ddinas yn agos at Lundain, yn hawdd i'w chyrraedd, a chanddi weithlu medrus a phrifysgolion yn arloesi ym maes diogelwch cyfrifiadurol.

'Bywiog ac addawol'

Meddai Mr Hall: "Fe ddewison ni Gaerdydd wedi i ni edrych ar opsiynau eraill ym Mhrydain a ledled Ewrop.

"Roedd parodrwydd y ddinas i sicrhau y gallen ni sefydlu'n pencadlys yn gyflym, a chefnogaeth llywodraeth Cymru, yn golygu bod Caerdydd yn ddewis amlwg.

"Rydym ni'n edrych ymlaen at chwarae'n rhan yn economi'r brifddinas fywiog ac addawol hon, a chyfrannu tuag at ei gweledigaeth o fod yn Ganolfan Ragoriaeth mewn diogelwch cyfrifiadurol."

Mae'r cwmni'n awyddus i ddatblygu perthynas gyda phrifysgolion ac ysgolion Caerdydd er mwyn meithrin talent ifanc.

Ledled y byd, mae'r cwmni'n cyflogi tua 350 o bobl, gan ddarparu diogelwch cyfrifiadurol i fwy na 2,500 o gleientiaid a phartneriaid.

Yn ogystal ag Ewrop, bydd y pencadlys yng Nghaerdydd yn galluogi i'r cwmni weithio ym marchnadoedd Affrica a'r Dwyrain Canol.

'Neges gref'

Fe groesawodd Gweinidog Economi Cymru, Edwina Hart y cyhoeddiad, gan ddweud ei fod yn "anfon neges gref... ein bod ni yng Nghymru yn creu a chefnogi awyrgylch sy'n ffafrio twf busnes".

"Mae gan dde Cymru nifer o gwmnïau gweithredol ac arloesol, ac arbenigwyr diogelwch yn y prifysgolion," meddai'r gweinidog.