Arestio 6 am ryddhau dros 20 o faeddod gwyllt

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae gan Greg Davies y drwydded cywir i gadw anifeiliaid peryglus

Mae Heddlu'r De wedi cadarnhau bod chwech o bobl wedi eu harestio fel rhan o ymchwiliad i achos o ddifrod troseddol lle cafodd dros 20 o faeddod gwyllt eu rhyddhau o fferm ger Maesteg.

Dywedodd yr heddlu bod yr anifeiliaid wedi eu rhyddhau o'u corlan tua 12.30 fore Sul.

Cafodd ffensys ar y fferm yn Llangynwyd eu torri.

Dywedodd yr Arolygydd Paul Thomas: "Mae chwech o bobl wedi cael eu harestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad ac maen nhw yn y ddalfa tra bod yr ymchwiliad yn parhau."

Bygythiad posib

Er nad yw'r anifeiliaid yn fygythiad amlwg i ddiogelwch, dywedodd yr heddlu y gallai'r anifeiliaid ruthro at rywun am eu bod wedi drysu.

Ychwanegodd yr Arolygydd Thomas: "Mae'r potensial i'r anifeiliaid yma fod yn beryglus.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd ffensys eu torri ar y fferm yn Llangynwyd

"Dylai pobl gymryd gymaint o ofal a phosib. Rydyn ni'n ymchwilio i ddifrod troseddol a'r drosedd o ryddhau anifeiliaid peryglus a gwyllt, sy'n gallu arwain at ddedfryd carchar."

Dywedodd cyngor Pen-y-bont bod swyddogion yn helpu'r heddlu gyda'r ymchwiliad, ac er nad yw'r anifeiliaid yn beryglus, dywedon nhw na ddylai pobl fynd yn agos atynt.

Roedd gan berchennog y fferm drwydded i gadw anifeiliaid peryglus ac roedd y ffensys cywir wedi eu gosod.

Gall faeddod deithio cymaint â 30 milltir y diwrnod er mwyn dod i hyd i fwyd, ac maen nhw'n gallu ymosod ar anifeiliaid eraill.

Dylai unrhyw un sy'n gweld yr anifeiliaid gysylltu â Heddlu'r De ar 101 neu yn ddienw ar 0800 555 111.