Y Gleision: cloddio er mwyn ddod o hyd i'r cyrff

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mi oedd yn rhaid pwmpio dŵr am ddiwrnod cyn medru mynd lawr i waelod y pwll

Mae achos y Gleision wedi clywed bod angen diwrnod o bwmpio dŵr cyn bod y gweithwyr achub wedi gallu cyrraedd gwaelod y pwll glo.

Bu farw Garry Jenkins, Philip Hill, Charles Breslin a David Powell wedi ffrwydrad yng nglofa'r Gleision ger Cilybebyll ym mis Medi 2011.

Mae'r rheolwr, Malcolm Fyfield, yn gwadu cyhuddiad o ddynladdiad a'r cwmni oedd yn berchen ar y safle, MNS Mining, yn gwadu dynladdiad corfforaethol.

Dywedodd Peter Hughes Jones, swyddog achub y pyllau glo, ei fod wedi gorfod troi'n ôl pan gyrhaeddodd brif fynedfa'r pwll am fod dŵr wedi llenwi'r lle at y nenfwd a'i bod hi'n anodd anadlu.

Dim ond wedi diwrnod o bwmpio'r dŵr y llwyddodd Mr Jones i fynd lawr i rhan isaf y lofa.

Galw enwau'r dynion

Dywedodd Mr Jones a gweithwyr eraill eu bod wedi galw enwau'r dynion a cheisio dod o hyd i unrhyw arwydd eu bod dal yn fyw ond bod hyn yn ofer.

Clywodd Llys y Goron Abertawe ddatganiad Robert Reid soniodd am sut yr oedden nhw'n gorfod cloddio am oriau cyn dod o hyd i'r dynion.

Hefyd clywodd y llys dystiolaeth y parafeddyg Alun Watkins. Mi oedd wedi rhoi triniaeth i Malcolm Fyfield a dywedodd fod Mr Fyfield yn oer, yn wlyb ac yn cael trafferth anadlu.

Mi oedd ei gyflwr mor ddifrifol fel nad oedden nhw yn medru cael pyls ac mi oedd yn chwydu dŵr ar y ffordd i'r ysbyty. Mi ddywedodd Mr Fyfield, "Does dim gobaith i'r gweddill."

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol