Rhybudd teulu ynghylch gêm yfed Neknominate

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Stephen Brooks wedi yfed tri chwarter botel o fodca cyn iddo farw

Mae teulu dyn wnaeth gymryd rhan yn y gêm yfed Neknominate wedi rhybuddio ynghylch peryglon y gêm.

Bu farw Stephen Brookes, 29, o Dredelerch, wedi i ffrind ei recordio yn yfed tri chwarter botel 75cl o fodca.

Dywedodd modryb Stephen Brookes, Christine Beresford bod angen i bobl ddeall pa mor beryglus yw'r gêm ar y we.

Casgliad y crwner oedd bod Stephen wedi marw o wenwyn yfed a defnydd o gocên.

Gwefannau cymdeithasol

Fel rhan o gêm Neknominate, mae pobl yn yfed diodydd cryf ac yna yn rhoi lluniau o'u hunain ar wefannau cymdeithasol.

Mae Ms Beresford yn credu y byddai Mr Brookes yn dal yn fyw os na fyddai wedi cymryd rhan yn y gêm.

Mi glywodd y cwest yng Nghaerdydd ddatganiadau gan nifer o ffrindiau ac aelodau'r teulu.

Dywedon nhw fod Stephen wedi mynd i barti mewn tŷ ar Chwefror 8 ac wedi dechrau yfed yn drwm a chymryd cocên.

Ddeuddeg awr yn ddiweddarach, yfodd dri chwarter botel o fodca. Mi ddywedodd un ffrind ei fod wedi yfed y botel mewn ychydig o eiliadau.

Bu farw Mr Brookes o fewn awr o yfed y fodca, ac ar y pryd roedd ganddo 458 mililitr o alcohol yn ei waed.

Cafodd rheithfarn o farwolaeth drwy wenwyn yfed a defnydd o gocên ei gofnodi.

Straeon perthnasol