Diwygio'r Undeb Ewropeaidd: maniffesto'r Ceidwadwyr

  • Cyhoeddwyd
Kay Swinburne
Disgrifiad o’r llun,
Kay Swinburne yw prif ymgeisydd y Ceidwadwyr Cymreig ar gyfer yr etholiadau Ewropeaidd

Canolbwyntio ar ddiwygio'r Undeb Ewropeaidd oedd y Ceidwadwyr Cymreig yn ystod lansiad ei maniffesto ar gyfer yr etholiadau Ewropeaidd yng Nghaerdydd ddydd Llun.

Yn ôl y blaid nhw yw'r unig un all sicrhau "diwygiad, aildrafod a refferendwm".

Dywedodd prif ymgeisydd y Ceidwadwyr Kay Swinburne hefyd mai Llafur yn hytrach na UKIP yw'r bygythiad mwyaf i'r blaid yng Nghymru ar gyfer yr etholiad ym mis Mai.

Mae polau piniwn diweddar yn awgrymu fod UKIP ar y blaen i'r Ceidwadwyr yng Nghymru.

'Gwneud gwahaniaeth'

Pwysleisio diwygiad, yn hytrach na thynnu nôl o'r Undeb Ewropeaidd oedd Ms Swinburne wrth drafod bygythiad UKIP.

Dywedodd yr unig ASE ar gyfer y Ceidwadwyr yng Nghymru wedi'r etholiad diwethaf fod pobl ar y stepen drws yn dweud bod gyda nhw bryderon am y ffordd mae'r UE yn cael ei rhedeg. Ond, dywedodd bod pobl eisiau i Gymru fod yn rhan o'r undeb.

Dywedodd Ms Swinburne wrth raglen Good Morning Wales ar BBC Radio Wales:

"Rydyn ni wedi llwyddo fel ASE Ceidwadol ym Mrwsel dros y pum mlynedd diwethaf a thrwy weithio gydag AS Ceidwadol yn San Steffan rydyn ni yn barod wedi gwneud gwahaniaeth go iawn.

"Felly mae ein hymgyrch ni y tro yma ynglyn â diwygio, aildrafod ein perthynas gyda'r UE ac wedyn rhoi refferendwm i bobl Cymru a phobl Prydain erbyn diwedd 2017."

Mae'n honni mai dim ond y Ceidwadwyr wnaiff rhoi dewis i bobl ynglŷn â refferendwm tra y bydd y pleidiau eraill yn gwrthod gwneud hyn neu ddim yn medru gwneud.

Dywedodd hi: "Rydw i yn gobeithio y byddwn ni yn llwyddiannus iawn ac felly mi fydden i yn cefnogi'r safbwynt y dylen ni aros yn rhan o'r UE."

Yn yr etholiadau Ewropeaidd yn 2009 y Ceidwadwyr oedd ar y brig yng Nghymru. Dyma oedd y tro cyntaf i Lafur fethu a dod yn gyntaf mewn etholiad yng Nghymru ers 1918.

Roedd pol diweddar YouGov ar gyfer prifysgolion Caerdydd a Chaeredin yn awgrymu y byddai Ms Swinburne yn cadw ei sedd ond y byddai yn y trydydd safle, tu ôl i Lafur ac UKIP.

Dau gartref

Mae Llafur wedi ymosod ar Ms Swinburne am fyw yn ei chartref yn Ledbury, yn Swydd Henffordd tra'n rhoi ei chyfeiriad yng Nghymru ar y pol swyddogol.

Dywedodd: "'Dwi'n byw yng Nghymru...Yr hyn dydw i wedi methu gwneud yw perswadio fy ngŵr y dylen ni roi'r gorau i'r cartref sydd gyda ni yn Swydd Henffordd a symud yn barhaol gyda fi i Gymru.

"Mae gen i ddau gartref. 'Dwi'n ffodus iawn mod i yn gallu gwneud hynny a gan fy mod i ym Mrwsel 44 wythnos y flwyddyn ac i ffwrdd y peth cyntaf fore Llun ac yn ôl y peth olaf nos Iau, 'dwi ddim wedi llwyddo i berswadio fy ngŵr. Doedd hynny ddim yn rhan o'r fargen."

Roedd Kay Swinburne hefyd yn amddiffyn record ei phlaid trwy ddweud ei bod wedi torri nôl ar fan rheolau yn y diwydiant trin gwallt ac ar gyfer perchnogion carafanau.

Dywedodd bod y Ceidwadwyr hefyd wedi pleidleisio i leihau cyllideb yr UE am y tro cyntaf.

Mae rhestr o'r holl ymgeiswyr a'r pleidiau sydd yn sefyll yn yr etholiad Ewropeaidd ddydd Iau Mai 22 ar gael yma.