Asesiad iechyd am ddim i bobl dros 50 oed

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Science Photo Library
Disgrifiad o’r llun, Bwriad y cynllun yw cynghori pobl dros 50 ar glefydau tymor hir all eu heffeithio

Gall pobl dros 50 oed yng Nghymru gael asesiad iechyd am ddim drwy gynllun newydd sydd wedi ei lansio gan Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC).

Mae cynllun 'Ychwanegu at Fywyd' yn hunanasesiad cyfrinachol ellir ei gyflawni ar-lein neu ar y ffôn ac a fydd, yn ôl ICC, yn rhoi "cyfle gwerthfawr i bobl gael darlun cyffredinol o'u hiechyd a'u lles".

Mae dros 1.1m o bobl, tua 38% o boblogaeth Cymru, dros 50 oed bellach, a bwriad y cynllun yw cynnig gwybodaeth a chyngor ar iechyd a lles.

Bydd pobl sydd yn y grŵp oedran yn cael llythyr yn eu gwahodd i ddefnyddio'r gwasanaeth sydd ar gael ar-lein, gan gynnwys ar ffonau symudol a thabledi.

'Diogelu iechyd'

Dywedodd Prif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Ruth Hussey: "Wrth i bobl heneiddio, mae'r risg o ddatblygu canser, clefyd y galon, clefyd yr arennau, clefyd siwgr a chyflyrau tymor hir eraill, yn uwch.

"Cynharaf yn y byd y canfyddir y risg, mwyaf yn y byd yw'r cyfleoedd i gymryd camau i atal y risg hwnnw rhag dod yn realaeth.

"Mae Ychwanegu at Fywyd yn cynnig cyngor o ansawdd ar ystod o faterion iechyd a materion cymdeithasol y gellir eu teilwra ar gyfer amgylchiadau pobl. Bydd hefyd yn helpu i wella mynediad at y gwasanaethau iechyd cyhoeddus mwyaf effeithiol a'r ffynonellau cymorth.

"Mae hwn yn gyfle gwirioneddol i bobl fod yn fwy gwybodus i allu gofalu am eu hiechyd a'u lles eu hunain.

"Mae Ychwanegu at Fywyd hefyd yn rhan o symudiad mwy mewn pwyslais yn y gwasanaethau iechyd yng Nghymru o ganolbwyntio ar drin salwch i fwy o ffocws ar wella a diogelu iechyd i bawb."

Cafodd y gwasanaeth ei ddatblygu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r Gwasanaeth Iechyd ar ran Llywodraeth Cymru, yn ogystal â nifer o elusennau a sefydliadau eraill.

Mae'r gwasanaeth ar gael ar wefan Ychwanegu at Fywyd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol