Caerdydd: Beth aeth o'i le?

Iwan Roberts
Cyn-ymosodwr Cymru

Cyhoeddwyd

Mae clwb pêl droed Caerdydd yn ôl yn y Bencampwriaeth ar ôl i'w gobeithion prin o aros yn yr Uwch Gynghrair ddiflannu yn llwyr yn Newcastle ddydd Sadwrn.

Flwyddyn yn ôl roedd yr adar gleision yn hedfan yn uchel a'u cefnogwyr yn edrych ymlaen am gael croesawu Chelsea, Lerpwl, Manchester City a'u tebyg i'r brifddinas. Ond teithiau i lefydd fel Watford, Bolton a Middlesborough sy'n wynebu tîm Ole Gunnar Solskjær y tymor nesaf.

Disgrifiad o’r llun,
Mae blwyddyn yn amser hir!

Beth felly sydd wedi mynd o'i le yn Stadiwm Dinas Caerdydd y tymor hwn? Mae cyn-ymosodwr Cymru Iwan Roberts wedi gwylio nifer o'u gemau eleni ac fe ofynodd BBC Cymru Fyw iddo fo gynnig rhesymau am y methiant.

  • Mi wnaethon nhw wario £7.5m ar yr ymosodwr Andreas Cornelius o FC Copenhagen. Mi oedd o'n lot o arian i'w dalu am botensial pan doedd gen Gaerdydd ddim llawer o amser i ddisgwyl i'r potensial hwnnw ddwyn ffrwyth.
  • Chafodd yr ymosod mo'i gryfhau yn ddigonol. Mi oedd yna broblem sgorio goliau yn y Bencampwriaeth y tymor diwethaf. Doedd y 'run chwaraewr wedi llwyddo i sgorio deg gôl, felly roedd angen dod ag ymosodwr efo record dda o sgorio goliau i mewn ar ddechrau'r tymor.
  • Mi 'naethon nhw fethu g'neud Stadiwm Dinas Caerdydd yn lle anodd i'r gwrthwynebwyr ddod i chwarae. Wnaethon nhw ddim ennill digon o'u gemau cartref.
  • Mae materion oddi ar y cae wedi cael llawer gormod o sylw drwy'r tymor i gyd. Roedd y drwgdeimlad rhwng y perchennog Vincent Tan a'r rheolwr Malky Mackay yn ganolbwynt i hynny.
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Buan y surodd y berthynas rhwng Malky Mackay a Vincent Tan
  • Mi gawson nhw wared ar Malky Mackay ddiwedd mis Rhagfyr pan oedd Caerdydd heb fod yn y tri safle isa drwy'r tymor ar adeg pan oedd y tîm wedi ennill 18 pwynt o 18 gêm. Petai Caerdydd wedi ennill 18 pwynt mewn 18 gêm yn ail haner y tymor mi fyddai'r clwb yn ddiogel yn yn yr Uwch Gynghrair.
  • Cafodd Ole Gunnar Solskjær ei benodi fel rheolwr heb unrhyw brofiad o reoli yn yr Uwch Gynghrair.
  • Dydi'r chwaraewyr mae Ole Gunnar Solskjær wedi eu denu i'r clwb yn mis Ionawr ddim wedi gwneud digon o argraff yn y tîm heblaw am Mats Møller Dæhli a falla' Juan Cala.
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Beth aeth o'i le? Capten Caerdydd Stephen Caulker yn crafu ei ben
  • Mae Ole Gunnar Solskjær wedi gwneud gormod o newidiadau cyn pob gêm. Dydi o ddim yn gwybod be' ydi ei dîm gorau.
  • Mae Caerdydd wedi chwarae yn rhy ymosodol yn y gemau o dan Solskjær ac felly wedi ildio llawer gormod o goliau.
  • Dim ond tri phwynt o'r 18 oedd ar gael gafodd Caerdydd yn eu gemau cartref yn erbyn Sunderland, West Ham, Aston Villa, Hull, Crystal Palace a Stoke - timau sydd wedi bod yn hanner isa'r tabl am gyfnodau hir yn ystod y tymor.

Ydych chi'n cytuno efo asesiad Iwan Roberts?

Rhowch wybod i ni cymrufyw@bbc.co.uk.