Murco: Dim mwy o olew crai ar gyfer purfa

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Murco: Ni fydd mwy o olew crai yn cael ei brynu ar gyfer y purfa.

Mi fydd yr olew sydd yn cael ei buro gan gwmni Murco yn Aberdaugleddau yn rhedeg allan mis nesaf, gan roi dros 400 o swyddi yn y fantol.

Dywedodd Murco sy'n rhan o gwmni Murphy Oil, na fydd yna fwy o olew crai yn cael ei brynu ar gyfer cael ei buro yno, ond eu bod mewn trafodaethau o hyd i geisio canfod prynwr arall i'r safle.

Yn gynharach ym mis Ebrill, dechreuodd y cwmni ymgynghoriad ffurfiol 45 diwrnod gyda'r staff am ddyfodol y burfa.

Mewn datganiad, dywedodd Murco: "Rydym yn cynnal trafodaethau gyda rhai sydd wedi mynegi diddordeb yn y burfa.

"Maen nhw yn ymwybodol bod prynu olew crai wedi dod i ben."

Mae'r safle sy'n cynhyrchu 135,000 o gasgenni o olew'r diwrnod, wedi bod ar werth ers pedair blynedd.

Roedd y cwmni wedi bod cynnal trafodaethau i werthu'r burfa i gwmni Greybull Capital ond ni lwyddwyd i gyrraedd cytundeb.

Mae'r burfa yn un o brif gyflogwyr y porthladd ers iddi agor yn 1973.

Straeon perthnasol