Trigolion yn gorfod gadael tŷ wedi tân

Cyhoeddwyd

Bu'n rhaid i drigolion adael pedwar tŷ yn ardal Wrecsam nos Lun wedi i dân gynnau mewn sied.

Deellir bod silindrau nwy yn y sied yn First Avenue, Gwersyllt.

Cafodd dau griw o ddiffoddwyr eu gyrru i'r digwyddiad ar ôl derbyn galwad am 6:57yh.

Fe gafodd dau berson driniaeth ocsigen ar ôl iddyn nhw ddiodde' o effeithiau anadlu mwg.

Mae ymchwiliad i achos y tân eisoes wedi dechrau.