Rhybuddion cyfryngau cymdeithasol i staff y DVLA

Alun Jones
BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Ers dechrau'r 70au mae'r DVLA wedi bod yn cadw cofnod o drwyddedau gyrwyr.

Fe wnaeth asiantaeth drwyddedu'r DVLA gofnodi 26 achos o staff yng Nghymru yn camddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn 2013.

Arweiniodd yr achosion, oedd yn ymwneud â phostio sylwadau a delweddau amhriodol ar gyfryngau cymdeithasol, at ddau rybudd ysgrifenedig terfynol, dau rybudd ysgrifenedig cyntaf a 22 rhybudd anffurfiol.

Dywedodd yr asiantaeth, sy'n cyflogi tua 5,000 o staff yn Abertawe, bod enghreifftiau o staff yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn amhriodol yn "brin iawn".

Dywedodd yr asiantaeth hefyd bod 19 unigolyn wedi torri rheolau diogelu data y llynedd.

Mae enghreifftiau yn cynnwys post wedi ei anfon i'r cyfeiriad anghywir, gwybodaeth wedi ei datgelu i drydydd parti mewn camgymeriad, a gwybodaeth anghywir wedi ei rhyddhau.

Cafodd BBC Cymru y wybodaeth wedi cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

'Gweithio'n gallach'

Dywedodd llefarydd y DVLA eu bod yn annog y defnydd o gyfryngau cymdeithasol "i fanteisio ar y cyfleoedd a thechnolegau newydd sydd yn ein galluogi i wneud pethau'n wahanol, gweithio'n gallach ac yn fwy effeithiol".

Ond mae'n rhaid i staff lynu at God y Gwasanaeth Sifil a pholisi cyfryngau cymdeithasol yr Adran Drafnidiaeth wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol at ddibenion busnes a phersonol.

Ychwanegodd y llefarydd: "Er bod enghreifftiau o staff sy'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol amhriodol yn brin iawn, mae unrhyw ddigwyddiadau yn cael eu hymchwilio iddynt bob amser a gallai arwain at gamau disgyblu.

"Mae'r holl staff yn ymwybodol o'r canllawiau cyfredol sydd yn eu lle ac yn cael eu hatgoffa o'r rheolau yn rheolaidd".

Ers dechrau'r 70au mae'r DVLA wedi bod yn cadw cofnod o drwyddedau gyrwyr.

Mae'r asiantaeth, sy'n cyflogi tua 5,000 o bobl, yn cofrestru tua 36 miliwn o geir a 44 miliwn o yrwyr.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol