Grŵp 'Chwyldro' newydd ar Gyngor Môn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Chwith i'r dde: y cynghorwyr Peter Rogers a Jeff Evans

Mae yna ragor o newidiadau wedi digwydd ar Gyngor Sir Ynys Môn.

Cyhoeddodd dau gynghorydd, Jeff Evans a Peter Rogers, eu bod wedi ffurfio grŵp o'r enw "Chwyldro."

Yn dilyn Etholiad Cyngor Môn y llynedd, ymunodd y ddau gynghorydd â'r grŵp Annibynnol sy'n rheoli'r cyngor mewn clymblaid gyda Llafur a'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Ond fe adawodd y cynghorydd Rogers y grŵp fis Medi diwetha', gyda'r cynghorydd Evans yn ei ddilyn fis Ebrill eleni.

Pegynau gwahanol

Ac mae'r ddau yn dod o begynau gwahanol i'r sbectrwm gwleidyddol.

Yn y gorffennol, mae'r cynghorydd Evans sy'n cynrychioli ward Cybi wedi bod yn aelod o'r blaid Lafur, a'r cynghorydd Rogers, sy'n cynrychioli Bro Aberffraw, yn Aelod Cynulliad Ceidwadol.

Wrth iddyn nhw ymuno â'i gilydd fel hyn, mae ganddyn nhw fwy o hawliau i ymuno â phwyllgorau yn hytrach nag aelodau unigol.

Meddai'r cynghorydd Rogers: "Er mwyn cael unrhyw hawliau mae'n rhaid i ni ffurfio grŵp neu rydym allan yn y diffeithwch.

"Dwi wedi gweld hynny dros y misoedd diwethaf.

"Mae'r ddau ohonom yn fodlon siarad dros beth rydym yn credu ynddo, a sefyll i fyny dros bobl ein hardaloedd."

'Anhapus'

Dywedodd y cynghorydd Evans ei fod wedi bod yn anhapus yn y grŵp annibynnol ers sbel.

Meddai: "Roeddwn yn cael fy ngorfodi i bleidleisio o blaid pethau doeddwn i ddim yn cytuno â nhw. Am fisoedd 'dwi 'di bod yn rhygnu dannedd am hyn.

"Yr unig beth sy'n cael ei drafod ydi torri gwasanaethau.

"O CCTV i doiledau, i ysgolion cefn gwald a grwpiau ieuenctid.

"Beth fydd ar ôl i bobl ifanc yn ein cefn gwlad?

"Mae'r ddau ohonom yn wleidyddion sy'n rhoi pobl gyntaf, yn hytrach na phlaid neu grŵp, ac rydym yn barod i leisio ein barn yn hytrach na chadw'n ddistaw.

"Yn lle cau pob dim, rydym yn meddwl bod angen ailedrych ar bethau megis faint 'da ni'n talu am uwch swyddogion, oherwydd dwi wedi blino gorfod amddiffyn y toriadau i bobl sy'n cwyno bod treth y Cyngor wedi codi."

Ychwanegodd: "Mae hi'n amser cyffrous i Ynys Môn gyda'r prosiectau Ynys Ynni megis Wylfa Newydd a Land a Lakes ar y gweill, ond be ydi'r pwynt os ydi bob dim wedi cau?"

Cadarnhaodd llefarydd ar ran Cyngor Môn bod grŵp newydd wedi cael ei ffurfio.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol