Y cogydd Stephen Terry yn gwadu gwahaniaethu rhywiol

  • Cyhoeddwyd
Stephen Terry
Disgrifiad o’r llun,
Stephen Terry sy'n berchen ar fwyty yr Hardwick ger y Fenni

Mae'r cogydd adnabyddus, Stephen Terry, wedi gwadu honiadau o wahaniaethu rhywiol gafodd eu gwneud yn erbyn ei fwyty gan gogyddes ifanc.

Mae Chloe Maisey, 19, o Ferthyr Tudful, wedi gwneud 21 o honiadau yn ymwneud â bwyty'r Hardwick ger Y Fenni.

Dywedodd Mr Terry wrth y gwrandawiad ei fod wedi ei synnu pan gafodd alwad gan fam Ms Maisey, yn dweud bod goriadau'r gogyddes wedi eu dwyn o'i bag, a'u rhoi yn uchel ar wal lle nad oedd Ms Maisey yn gallu eu cyrraedd.

Honnodd Ms Maisey hefyd ei bod wedi cael sioc drydanol gan ddarn o offer yn y gegin a bod aelod arall o staff wedi bygwth ei lladd.

Dywedodd Mr Terry y gellid esbonio'r rhan fwyaf o'r pethau a ddigwyddodd fel jôcs, a bod y bygythiad i ladd wedi ei ddweud mewn ffordd ysgafn, fel rhan o sgwrs gyda Ms Maisey.

Mae'r achos yn parhau.