£1,000 i sgriptwraig o Gymru

  • Cyhoeddwyd
Lisa Jen Brown
Disgrifiad o’r llun,
National Theatre Wales wnaeth enwebu Lisa Jên Brown ar gyfer y cynllun

Mae Lisa Jên Brown wedi ei dewis i fod yn rhan o gynllun y BBC i feithrin a datblygu talent newydd yn y byd sgriptio.

Mi fydd hi a naw ysgrifennwr arall yn derbyn £1,000 yr un a'r gobaith ydy y bydd rhai yn dewis ysgrifennu ar gyfer y cyfrwng teledu yn y dyfodol.

Lisa Jên Brown yw'r unig Gymraes ymhlith y deg i gael ei dewis.

Dywedodd ar raglen y Post Prynhawn ei bod yn teimlo'n "ffodus" ei bod hi wedi cael y cyfle am fod ysgrifennu o ddiddordeb mawr iddi.

"Munud dwi'n ista lawr i wneud o mae o'n llifo mewn ffordd a dwi wirioneddol yn mwynhau fo. Dw i ddim yn meddwl, 'O mae'n rhaid i fi sgwennu hwn rwan'. Dwi wirioneddol yn caru gwneud."

National Theatre Wales wnaeth enwebu'r actores a'r cerddor sydd yn chwarae yn y band gwerin 9Bach. Roedd rhaid iddi hi anfon darn o waith at y beirniaid a chynllun o'r math o beth y byddai'n hoffi sgwennu.

Dewisiodd hi anfon monolog yr oedd hi wedi ysgrifennu a pherfformio yn theatr Almeida yn Llundain. Roedd hi wedi ysgrifennu'r fonolog ar gyfer Dirty Protest, cwmni sydd yn cydweithio gydag awduron i greu a pherfformio dramau.

'Cyfnod da i'r theatr'

Mae'n dweud mai "megis dechrau" y mae hi fel ysgrifenwraig a'i bod hi eisiau dysgu mwy am y cyfrwng.

"Maen nhw'n dweud bod pob un actor yn meddwl bod nhw'n gallu sgwennu. Ond dydyn nhw ddim. Gobeithio mod i ddim yn syrthio mewn i'r bracet yna! Dwi'n licio swn geiriau.

"Dwi'n sgwennu yn eithaf llafar. Ond y gobaith ydy y byddai'n cael ryw fath o fentora o strwythur, strwythur stori a sut mae mynd ati i 'neud drama lawn."

Cynllun yn Saesneg yw Writersroom 10, ond yn ôl Lisa Jen Brown mae nifer o gyfleoedd i awduron di brofiad yn y Gymraeg hefyd. Mae'n rhestru Dirty Protest a Bran Wen ymhlith eraill sydd yn dda am fagu talent.

"Yn sicr mae'n teimlo fel cyfnod exciting iawn i sgwennwyr newydd ac i'r theatr yng Nghymru a dweud y gwir."

Beirniaid y gystadleueaeth eleni oedd Kate Rowland, Cyfarwyddwr Creadigol y BBC a'r ysgrifennwyr Tim Price a Lucy Kirkwood.

Dywedodd y beirniaid bod y 10 wedi eu dewis am eu bod yn "feiddgar" ac yn "wreiddiol".