Cymeradwyo cynllun syrffio mewndirol yn Nolgarrog

  • Cyhoeddwyd
Delwedd artist o'r ganolfanFfynhonnell y llun, Weber Shandwick
Disgrifiad o’r llun,
Y ganolfan yn Nolgarrog fydd y cyntaf o'i fath yn y DU

Mae cynlluniau i ddatblygu canolfan syrffio mewndirol cyntaf y DU yn sir Conwy wedi eu cymeradwyo.

Cafodd cynllun Surf Snowdonia ei gefnogi yn unfrydol gan gynghorwyr sir ddydd Mercher.

Bydd y ganolfan yn cael ei hadeiladu ar safle hen waith alwminiwm yn Nolgarrog.

Y gobaith yw y bydd y ganolfan yn agor erbyn haf 2015.

Syrffio mewndirol

Bwriad y cynllun yw creu canolfan syrffio mewndirol, gan ddefnyddio technoleg sydd wedi ei ddatblygu gan beirianwyr yn Sbaen.

Cwmni Wavegarden sy'n gyfrifol am y dechnoleg, sy'n golygu rhoi platfform ar hyd y llyn a pheiriant o dan y dŵr i greu tonnau rhwng dwy a chwe troedfedd o uchder.

Mae'r cwmni wedi dweud y bydd yn creu 60 o swyddi hir dymor, yn ogystal â 100 o swyddi adeiladu a swyddi eraill yn y gadwyn gyflenwi.

Wrth gyhoeddi'r cytundeb rhwng Conwy Adventure Leisure a Wavegarden yn gynharach yn y mis, dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Conwy Adventure Leisure bod y datblygiad yn gam pwysig.

"Rydyn ni wedi bod yn gweithio yn galed i ddechrau ein cynlluniau am ganolfan syrffio Wavegarden cyntaf y DU ac rydyn ni'n falch iawn i gyhoeddi cam nesaf y daith," meddai Steve Davies MBE.

Dywedodd sylfaenydd Wavegarden, Josema Odriozola bod y datblygiad yn garreg filltir yn hanes ei gwmni.

"Bydd Surf Snowdonia yn chwyldroi pentref Dolgarrog a'r ffordd y mae pobl o amgylch y byd yn mwynhau syrffio."