Farage: Newid trefniadau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Nigel Farage yn cynnal sesiwn holi at ateb yn Abertawe

Bu'n rhaid i arweinydd UKIP Nigel Farage ohirio cynlluniau i ymgyrchu yng nghanol Abertawe heddiw oherwydd yr hyn a alwodd ei blaid yn bryderon diogelwch.

Roedd disgwyl i Mr Farage gwrdd â siopwyr yng nghanol y ddinas wrth hybu ymgyrchu y blaid ar gyfer etholiadau Ewrop.

Ond wedi i lond dwrn o brotestwyr ymgynnull dywedodd y blaid nad oeddent yn hapus i'r digwyddiad fynd yn ei flaen.

Fe aeth Mr Farage yn syth at Stadiwm y Liberty yn y ddinas ar gyfer sesiwn holi ac ateb.

Y bore 'ma dywedodd Mr Farage na fydde fe yn yn ymgeisydd yn isetholiad Newark, gan fynnu y byddai gwneud hynny yn tynnu sylw i ffwrdd o'r ymgyrch Ewropeaidd.

Mae gan UKIP un Aelod Seneddol Ewropeaidd yng Nghymru a dywed y blaid eu bod yn ffyddiog o ail-adrodd eu llwyddiant pan fydd Cymru'n pleidleisio ar ddiwedd y mis.

Dywedodd Mr Farage wrth BBC Cymru: "Fe fuodd yna gwffio, ac fe wnes i weld lluniau o gwffio, ac mewn sefyllfa felly lle mae 'na gwffio, mae 'na garfan o bobl wedi'u trefnu a'u hariannu ac sy'n dymuno atal trafodaeth ac sy wedi ceisio defnyddio trais yn fy erbyn i yn y gorffennol, wel, dwi ddim yn meddwl fod hynny'n dderbyniol o gwbl."

'Atyniadol'

Mae pleidiau eraill wedi ymosod ar UKIP am weithredu fel plaid sy'n ymladd dros fuddiannau Lloegr yn unig, ond dywedodd Mr Farage fod UKIP wedi 'esblygu'.

"Ffurfiwyd UKIP mewn prifysgol yn Llundain gan grŵp o academyddion, ac oedd, roedd Cymru, yr Alban a gogledd Lloegr yn teimlo fel llefydd pell i ffwrdd," dywedodd.

"Ond mae'r blaid wedi esblygu, mae'r blaid wedi newid. Mae UKIP Cymru wedi tyfu 50% o ran aelodaeth yn y chwe mis diwethaf."Ry' ni'n tyfu'n gyflym, wnaethon ni ymladd isetholiad Cynulliad Ynys Môn a chael canlyniad parchus iawn, canlyniad da wedi dechrau o ddim unman.

"Ar y cwestiwn mawr Ewropeaidd, y cwestiwn yma o hunanlywodraeth ac a ydy'r rhan fwyaf o'n cyfreithiau'n cael eu creu dramor, y goblygiadau o fewnlifiad agored, goblygiadau prisiau ynni uchel yn enwedig mewn ardal ddiwydiannol fel de Cymru, mae UKIP yn fwyfwy atyniadol yng Nghymru, ac mae Cymru'n dod yn fwyfwy ewrosgeptic."

Mae UKIP yn ymgyrchu ar sail tynnu allan o'r Undeb Ewropeaidd.

Mae'r maniffesto, hefyd yn cynnwys addewidion i leihau'r dreth ar betrol a disel, a rhoi blaenoriaeth yn y system dai cymdeithasol i'r sawl â theulu agos yn byw'n lleol.