Trafod Mesur Cymru

  • Cyhoeddwyd
Y SeneddFfynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl i'r Mesur fod yn ddeddf cyn Etholiad Cyffredinol 2015

Mae'r Tŷ Cyffredin wedi bod yn trafod Mesur Cymru - y mesur fydd yn penderfynu ar natur a phwerau'r Cynulliad Cenedlaethol yng Nghymru.

Ddydd Mercher bu aelodau seneddol yn trafod yr amserlen ar gyfer cynnal etholiadau'r cynulliad a hefyd a ddylid cynyddu nifer yr aelodau.

Yn ystod y drafodaeth fe wnaeth aelodau bleidleisio o blaid gadael i ymgeiswyr i sefyll mewn etholaeth yn ogystal â'r rhestr rhanbarthol, yn wahanol i'r drefn ar hyn o bryd.

Roedd Llafur wedi gwrthwynebu'r newid.