Cynnydd 'sylweddol' mewn achosion syffilis yn y gogledd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ers canol 2013 mae 39 achos wedi bod yng ngogledd Cymru

Mae cynnydd sylweddol wedi bod mewn achosion o'r clefyd rhywiol syffilis yng ngogledd Cymru, yn ôl arbenigwyr iechyd.

Ers canol 2013, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi gweld 39 o achosion yn yr ardal, lle fel arfer does ond tua saith y flwyddyn.

Dywedodd ICC bod y cynnydd wedi ei weld ar Ynys Môn yn gyntaf ond eu bod wedi lledu ar draws y gogledd erbyn hyn.

Mae modd trin y clefyd bacteriol gyda gwrthfiotigion.

Dywedodd ICC ei fod yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i geisio rheoli ymlediad yr achosion.

Ychwanegodd Chris Whiteside, ymgynghorydd mewn rheoli clefydau i ICC: "Rydyn ni'n annog unrhyw un sydd â symptomau neu sydd a risg o gael eu heintio i fynd i glinig iechyd rhywiol mewn ysbyty lleol i gael eu profi."

Dywedodd Ms Whiteside y gall symptomau gynnwys cael briwiau di-boen ar y corff a brech, yn enwedig ar y dwylo a gwaelod y traed.

"Gall y symptomau yma ddiflannu heb i'r person sylwi, ond bydd y person yn parhau i fod gyda'r haint a bydd risg o heintio partneriaid rhywiol eraill."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol