Stopio siarad Cymraeg: gorchymyn meddyg i fam a'i merch

Arwydd Ysbyty Glan Clwyd Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Mi oedd Dorothy Williams wedi mynd a'i merch i'r adran frys yn ysbyty Glan Clwyd ddydd Mawrth

Mae mam o ogledd Cymru wedi dweud wrth raglen Taro'r Post ar Radio Cymru bod meddyg yn Ysbyty Glan Clwyd wedi gofyn iddi hi a'i merch roi'r gorau i siarad Cymraeg.

Roedd y doctor wedi dweud y byddai hyn yn "sarhad personol" iddi hi os y bydden nhw'n parhau i siarad yr iaith gyda'i gilydd.

Fe aeth Dorothy Williams â'i merch i'r adran frys yn yr ysbyty ddydd Mawrth ac mae hi'n dweud bod y meddyg wedi gwneud y sylwadau pan oedd hi'n trin ei merch.

Mae Mrs Williams wedi dweud y bydd hi'n cysylltu gyda'r ysbyty i gwyno ac y bydd hefyd yn cysylltu gyda Chomisiynydd y Gymraeg, Meri Huws.

'Sylw ansensitif'

Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi ymddiheuro am y sylw "ansensitif" ac "annerbyniol".

"Fel Bwrdd Iechyd, rydym wedi ymrwymo'n llawn i gefnogi'r iaith Gymraeg - dyna yw iaith gyntaf llawer o'r bobl sy'n defnyddio ein gwasanaethau a siom yw clywed bod y fath sylw wedi'i wneud.

"Er nad yw pob un o'n staff yn siarad Cymraeg, ein nod yw darparu gwasanaeth dwyieithog lle bynnag bo'n bosibl a byddem yn disgwyl i gydweithwyr drin ein cleifion gyda pharch."

Dywedodd swyddfa Comisiynydd y Gymraeg nad ydyn nhw eto wedi cael gwybodaeth am yr achos penodol yma.

"Mae gan y Comisiynydd bwerau i ymchwilio i gwynion am ddiffyg gwasanaethau Cymraeg a chwynion am achosion lle bu ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg," meddai'r datganiad.

"Mae'r Comisiynydd yn annog y cyhoedd i gwyno naill ai drwy lenwi ffurflen gwyno bwrpasol ar y wefan - comisiynyddygymraeg.org, drwy gysylltu ar y ffôn - 0845 6033221, neu dros e-bost neu lythyr."