'Angen gyrru neges' i Lundain medd Llafur

  • Cyhoeddwyd
Owen Smith
Disgrifiad o’r llun,
Mae Owen Smith yn dweud bod y Ceidwadwyr ac UKIP yn cynnig mwy o'r un peth

Mae'r blaid Lafur wedi galw ar etholwyr Cymraeg i yrru neges i lywodraeth y DU ac i wrthod UKIP, wrth lansio ei haddewidion ar gyfer yr etholiadau Ewropeaidd.

Dywedodd llefarydd y blaid ar Gymru, Owen Smith nad oedd "tystiolaeth bod ton o gefnogaeth i UKIP yng Nghymru".

Roedd Mr Smith wedi ymuno gydag ymgeiswyr eraill y blaid ar safle adeiladu campws newydd Prifysgol Abertawe, sydd wedi derbyn cyllid Ewropeaidd.

Mae Llafur yn gobeithio gwneud yn well na wnaethon nhw yn yr etholiadau Ewropeaidd yn 2009 pan y daeth y Ceidwadwyr i'r brig.

Dywedodd Mr Smith mai hwn oedd "yr etholiad Ewropeaidd pwysicaf ers cenhedlaeth."

Mae Llafur yn cynnig "polisiau blaengar, solet" er mwyn datrys costau byw. "Dyw'r Ceidwadwyr a Farage ddim yn cynnig hynny. Maen nhw'n cynnig mwy o'r un peth," meddai.

Mae'r blaid yn gaddo pump peth:

  • Buddsoddiad newydd er mwyn creu swyddi;
  • Amddiffyn hawliau gweithwyr a chwsmeriaid;
  • Sicrhau arian adfywio Ewropeaidd;
  • Taclo biliau ynni trwy ddiwygio y farchnad Ewropeaidd;
  • Gwthio er mwyn cael targedau amgylcheddol uchelgeisiol a thaclo newid hinsawdd.

Neges i Lundain

Dywedodd prif ymgeisydd Llafur, Derek Vaughan: "Mae'r holl bolau piniwn yn dangos mai dim ond Llafur allith drechu'r Ceidwadwyr a UKIP.

"Mae Plaid yn gwneud yn wael iawn yn y polau piniwn ac mae'n bosib y byddan nhw'n colli ei sedd. Dyw hi ddim yn edrych yn debygol y bydd y Rhyddfrydwyr na'r Gwyrddion yn ennill sedd chwaith."

"Felly os yw pobl eisiau stopio'r Ceidwadwyr, os ydyn nhw eisiau gyrru neges i'r Ceidwadwyr yn Llundain ein bod ni wedi cael llond bol o gostau byw, os ydy pobl eisiau dweud wrth Ukip nad ydy eu polisiau nhw yn iawn i Gymru...yr unig beth i wneud yw pledleisio dros y blaid Lafur."

Mae rhestr o'r holl ymgeiswyr a'r pleidiau sydd yn sefyll yn yr etholiadau Ewropeaidd ar ddydd Iau Mai 22 ar gael yma.