Pennaeth newydd i Gyngor Gwynedd

  • Cyhoeddwyd
Dilwyn WilliamsFfynhonnell y llun, Gerallt Llewelyn
Disgrifiad o’r llun,
Mae Dilwyn Williams yn dweud ei bod hi'n fraint cael ei ddewis fel y Prif Weithredwr newydd

Mae Cyngor Gwynedd wedi penodi Dilwyn Williams fel eu prif weithredwr newydd pan fydd y pennaeth presennol, Harry Thomas, yn ymddeol yn yr haf.

Mae Mr Williams wedi gweithio yn y byd llywodraeth leol ers 1979. Yn 1996 fe gafodd ei benodi'n bennaeth cyfrifeg Cyngor Gwynedd cyn symud i fod yn Gyfarwyddwr Strategol Adnoddau ac yn Gyfarwyddwr Corfforaethol i'r awdurdod.

Cafodd ei benodiad ei gymeradwyo gan gyfarfod o'r cyngor llawn brynhawn Iau.

'Uchel ei barch'

Dywedodd arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfed Edwards:

"Mewn 35 blynedd o weithio i lywodraeth leol yma yng Ngwynedd, mae Dilwyn Williams wedi ennill toreth o brofiad fydd yn werthfawr iawn i'r Cyngor.

"Mae'n swyddog uchel ei barch yn lleol ac yn genedlaethol a fo yw'r unigolyn delfrydol i symud Gwynedd yn ei flaen yn y cyfnod newydd yma.

"Fel pob Cyngor yng Nghymru, yn anffodus mae Gwynedd yn wynebu toriadau difrifol yn ein cyllidebau.

"Mae cefndir a phrofiad Dilwyn yn golygu ei fod yn ddelfrydol i arwain y gwaith cynllunio ariannol manwl sydd ei angen i'n cynnal drwy'r cyfnod anodd hyn er mwyn lleihau'r bwrn ar drigolion gymaint ag sy'n bosib.

"Ar yr un pryd, mae Dilwyn yn rhannu ein gweledigaeth i ddarparu'r gwasanaethau gorau posib i bobl Gwynedd er gwaetha'r toriadau ariannol enfawr rydym yn eu hwynebu ac rydw i'n edrych ymlaen at gael gweithio efo fo i wireddu ein haddewidion."

'Bwlch ariannol'

Dywedodd Mr Williams ei bod yn fraint cael ei ddewis i'r swydd gan ddiolch i'w ragflaenydd am ei waith. Ychwanegodd:

"Mae gennym weithlu ymroddedig a diwyd ac rydw i eisiau gwneud y defnydd gorau o fedrau'r holl dîm fel y gallwn lwyddo i'r dyfodol.

"Fel Cyngor, rydym wedi bod yn datblygu ffyrdd newydd a chreadigol o weithio er mwyn gosod y cwsmer wrth galon popeth a wnawn ac i sicrhau nad oes rhwystrau yn atal pobl rhag derbyn gwasanaethau da.

"Dros y misoedd nesaf byddwn yn edrych i ddwysau'r broses hon ar draws ein gwasanaethau.

"Ar yr un pryd, ni fydd gennym unrhyw ddewis ond mynd i'r afael â'r bwlch ariannol o tua £50 miliwn rhwng rŵan a 2017/18. Golygai hyn ei fod yn hanfodol fod y gwaith o ddatblygu gwasanaethau o'r radd flaenaf wedi ei seilio ar gydweithio effeithiau efo cymunedau a mudiadau lleol allweddol."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol