BBC Cymru Fyw

Cyhoeddi rhestr fer Dysgwr y Flwyddyn Eisteddfod Sir Gâr

Published
image captionSusan Carey, Holly Cross, Nigel Annett a Joella Price sydd ar rhestr fer Dysgwr y Flwyddyn eleni

Mae rhestr fer cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn Eisteddfod Genedlaethol 2014 wedi ei gyhoeddi.

Y pedwar sydd ar y rhestr fer eleni yw Susan Carey, Holly Cross, Nigel Annett a Joella Price.

Bydd y pedwar yn dod at ei gilydd ar Faes yr Eisteddfod yn Llanelli ym mis Awst ar gyfer rownd derfynol y gystadleuaeth.

Bydd enw'r enillydd yn cael ei gyhoeddi mewn seremoni arbennig y noson honno ym Mharc y Scarlets, Llanelli.

'Cystadleuaeth o safon uchel'

Dywedodd trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, ei bod yn falch gweld cystadleuaeth o safon uchel eleni.

"Mae cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn rhan bwysig o waith yr Eisteddfod, a braf oedd gweld cystadleuaeth mor dda eleni, gyda'r safon yn arbennig o uchel," meddai.

"Gobeithio y bydd y pedwar yn y rownd derfynol yn ysbrydoli ac yn annog eraill i fynd ati i ddysgu Cymraeg."

Cafodd enwau'r pedwar eu cyhoeddi yn y Gerddi Botaneg Cenedlaethol yn Llanarthne, lle cafodd dau o gystadleuwyr y llynedd eu croesawu yn ôl.

Ychwanegodd Ms Elis: "Roedd clywed profiad Kathy Isaac a'r enillydd, Martin Croydon, yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol, a gobeithio y bydd hyn yn sbardun i bawb i barhau i ddefnyddio'r Gymraeg ac annog eraill i wneud hynny hefyd.

"Roedd yn ddiwrnod arbennig o lwyddiannus, a diolch yn fawr i'w beirniaid am eu hymroddiad."

Terry a Catrin Stevens fydd yn cyflwyno Tlws Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr eleni, a bydd yr enillydd hefyd yn derbyn rhodd gan Eglwys Annibynnol Heol Awst, Caerfyrddin.