Caerdydd: 'Tymor newydd cyfle newydd'

  • Cyhoeddwyd
Protest Caerdydd
Disgrifiad o’r llun,
Mae cefnogwyr wedi protestio sawl gwaith yn erbyn newid lliw y crysau

Mae cefnogwyr Caerdydd wedi galw ar berchennog y clwb, Vincent Tan i ddechrau cyfnod newydd gyda'r cefnogwyr.

Disgynnodd Caerdydd o'r Uwchgynghrair yn dilyn eu colled o 3-0 i Newcastle brynhawn Sadwrn.

Mewn datganiad, mae Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Dinas Caerdydd yn gofyn i Mr Tan ddechrau "deialog cyson ac ystyrlon" gyda chefnogwyr.

Yn y gorffennol, mae Mr Tan wedi galw ar gefnogwyr i ymddiheuro am eu hagwedd tuag ato.

'Cyfle i'r perchennog'

Ers prynu'r clwb, mae Mr Tan wedi achosi sawl ffrae gyda chefnogwyr, y mwyaf efallai am iddo newid lliw crysau'r tîm o las i goch ar ddechrau tymor 2012/13.

Mewn datganiad, dywed cadeirydd yr Ymddiriedolaeth, Tim Hartley, bod "tymor a ddechreuodd gyda chymaint o obaith ar ben".

Mae'n dweud ei fod yn "gyfle i'r perchennog, Vincent Tan, ddechrau cyfnod newydd gyda chefnogwyr y clwb pêl-droed yma".

Disgrifiad o’r llun,
Mae Tim Hartley yn dweud bod hwn yn gyfle i Mr Tan adeiladu perthynas gyda'r cefnogwyr

"Mae hynny'n golygu dechrau deialog cyson ac ystyrlon gyda ffans a grwpiau cefnogwyr.

"Un weithred y dylai gyflawni ar unwaith yw cyhoeddi mai glas fydd lliw crysau cartref unwaith eto ac y bydd y bathodyn traddodiadol yn cael ei ddefnyddio eto.

"Os yw Mr Tan yn parhau i anwybyddu dymuniadau'r cefnogwyr, mae'n anochel y bydd protestiadau yn parhau'r tymor nesaf, gan fychanu'r ymgyrch i ddychwelyd i'r Uwchgynghrair ar y cyfle cyntaf.

"Rydym yn edrych ymlaen at gael cwrdd â Mr Tan cyn gynted a phosib."

'Dim newid'

Yn siarad ym mis Chwefror, dywedodd Mr Tan y dylai rhai cefnogwyr ymddiheuro iddo.

Dywedodd ar y pryd: "Hebdda i byddai Caerdydd wedi mynd allan o fusnes.

"Oherwydd fy muddsoddiad i, fe gawson ni ein dyrchafu."

Ar y pryd, roedd yn sicr hefyd na fyddai'n newid y crysau yn ôl i goch.

"Does yna ddim peryg y byddai'n newid o'n ôl i las o dan fy mherchnogaeth i," meddai.

"Falle y gallan nhw ddod o hyd i berchennog sy'n hoffi glas, talu a fy mhrynu i allan o'r clwb."

Bydd Caerdydd yn chwarae gêm olaf y tymor ar Fai 11 yn erbyn Chelsea.