Gyrrwr lori yn yr ysbyty

  • Cyhoeddwyd

Mae gyrrwr lori wedi dioddef anafiadau difrifol wedi i'r cerbyd roedd yn ei yrru daro'r llain ganol gan achosi i'r lori droi.

Cafodd y dyn ei gludo i Ysbyty Frenchay ym Mryste gan hofrennydd yn dilyn y ddamwain a ddigwyddodd ar yr A449 rhwng Brynbuga a'r Coldra yn gynnar fore Llun.

Yn ôl yr heddlu mae wedi cael anafiadau i'w ben a'i fraich.

Ychwanegodd Heddlu Gwent eu bod nhw'n cynnal ymchwiliad er mwyn ceisio darganfod beth oedd wedi digwydd.