Achub dau yn Eryri

Cyhoeddwyd

Bu'n rhaid i hofrennydd yr awyrlu hedfan mewn gwyntoedd cryfion i achub menyw o'r Wyddfa am 4:30yh ddydd Llun.

Roedd y fenyw yn gorwedd ar lwybr Pen y Gwryd ac roedd amheuaeth ei bod wedi torri ei ffêr.

Cafodd y fenyw 36 oed o Gaer ei chodi gan yr hofrennydd a'i chludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

Yn y cyfamser fe wnaeth aelodau o Dîm Achub Mynydd Llanberis ddefnyddio rhaffau i arwain dringwr oedd wedi mynd yn sownd ar greigiau ger Nant Peris i lawr y mynydd i ddiogelwch.