Oedi wedi gwrthdrawiad ar yr M4

Cyhoeddwyd

Mae un lon o'r M4 ar gau yn dilyn gwrthdrawiad ger twnnelau Brynglas tua'r dwyrain rhwng cyffordd 26 (A4051 Ffordd Malpas) a chyffordd 25A (A4042/B4596 Casnewydd).

Roedd tri cherbyd yn rhan o'r gwrthdrawiad ar y ffordd fore Mawrth.

Mae'r ail lon o ddwy ar gau yng nghanol y twnnel.

Fe ddywed yr heddlu bod tagfeydd oherwydd y gwrthdrawiad eisoes yn golygu oedi hyd at gyffordd 28 (A48/A467 Parc Tredegar).