Apêl gan heddlu wedi gwrthdrawiad

  • Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad ddigwyddodd nos Lun.

Bu car Rover MG mewn gwrthdrawiad â choeden ar ffordd yr A4048 yn Ynysddu ger y Coed Duon am tua 11:55yh.

Cafodd y ddau berson lleol oedd yn teithio yn y car - menyw 20 oed a dyn 21 oed - eu cludo i Ysbyty Brenhinol Gwent gydag anafiadau difrifol.

Mae'r ddau yn parhau yn yr ysbyty mewn cyflwr sefydlog.

Cafodd y ffordd ei chau am gyfnod wedi'r digwyddiad, ond mae bellach wedi ailagor.

Dim ond un cerbyd oedd yn rhan o'r gwrthdrawiad ac mae Heddlu Gwent yn awyddus i glywed gan unrhyw un a welodd y digwyddiad.

Dylai pobl all fod o gymorth i'r ymchwiliad ffonio'r heddlu ar 101, gan nodi'r cyfeirnod 594 05/05/14.