Gwahardd dwy ferch o ysgol am oes

  • Cyhoeddwyd
Cwmcarn
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr heddlu eu galw i Ysgol Uwchradd Cwmcarn ddydd Iau diwethaf

Mae Cyngor Caerffili wedi cadarnhau fod dwy ferch ysgol gafodd eu harestio ar amheuaeth o gynllwynio i ladd athrawes wedi cael eu gwahardd o'r ysgol am oes.

Cafodd y ddwy - 14 a 15 oed - eu harestio wedi i heddlu gael eu galw i Ysgol Uwchradd Cwmcarn yr wythnos ddiwethaf.

Roedd y rhesymau dros arestio'r ferch 15 oed hefyd yn cynnwys amheuaeth ei bod â chyllell yn ei bag ysgol a'i bod wedi gwneud bygythiadau i ladd.

Bydd y ddwy yn cwblhau eu haddysg mewn uned addysg arbennig.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerffili: "Gallwn gadarnhau fod dau ddisgybl wedi cael eu gwahardd yn barhaol ac rydym yn asesu eu hanghenion ar hyn o bryd, cyn argymell darpariaeth addysgol briodol ar gyfer y ddwy ferch."

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae Alison Cray wedi bod yn dysgu yn yr ysgol ers 10 mlynedd

Canmol yr ysgol

Roedd yr athrawes dan sylw, Alison Cray, wedi canmol yr ysgol am y modd y gwnaethon nhw ddelio gyda'r sefyllfa'n gyflym cyn i'r merched ddod yn agos ati.

Cafodd yr heddlu eu galw i'r ysgol ddydd Iau wedi i ddisgyblion eraill glywed y ddwy yn sôn am gynllun i ladd yr athrawes. Daeth y digwyddiad dridiau yn unig wedi llofruddiaeth athrawes mewn ysgol yn Leeds.

Ychwanegodd Gary Thomas, cadeirydd llywodraethwyr Ysgol Uwchradd Cwmcarn: "Fe gafodd pryderon eu tynnu at sylw'r corff llywodraethol ac rydym yn falch o'r modd y deliwyd yn gyflym gyda'r mater gan bawb.

"Mae mesurau clir, polisïau a gweithdrefnau mewn lle i sicrhau bod pawb yn ddiogel.

"Rwy'n falch o'r ysgol, ac yn enwedig y modd y mae disgyblion wedi cael eu haddysgu i fod yn gyfrifol ac adrodd unrhyw bryderon yn syth.

"Hoffwn ddiolch hefyd i'r rhieni am y galwadau cefnogol a phositif yr ydym wedi eu derbyn."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol