Llafur i ddatgelu cynlluniau ariannol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mi fydd cynlluniau ariannol Llafur ar gyfer Cymru i'w gweld ym maniffesto'r blaid, yn ôl Mr Jones

Mi wnaiff y Blaid Lafur roi manylion ynglŷn â'u cynlluniau i roi mwy o arian i Gymru yn eu maniffesto ar gyfer yr etholiad cyffredinol nesaf, yn ôl y prif weinidog.

Roedd Carwyn Jones yn siarad yn ystod sesiwn holi'r prif weinidog yn y Senedd ddydd Mawrth, mewn ymateb i gwestiwn gan Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood.

Cyfeiriodd Ms Wood at yr hyn ddywedodd llefarydd y blaid Lafur ar Yr Alban, Margaret Curran, yn ddiweddar wrth raglen Sunday Politics y BBC.

Roedd Ms Curran wedi dweud na fydd y fformiwla sy'n cael ei defnyddio er mwyn penderfynu ar faint o arian fydd Cymru'n ei dderbyn gan San Steffan, Fformiwla Barnett, yn cael ei newid petai Llafur mewn grym wedi'r etholiad nesaf.

Ond dywedodd y byddai Cymru'n derbyn mwy o arian na mae'n ei dderbyn ar hyn o bryd.

Be, faint, pryd?

Disgrifiad o’r llun,
Mae Ms Wood wedi cyhuddo Llafur o fethu ag amddiffyn Cymru rhag doriadau ariannol

Yn y Senedd brynhawn Mawrth, gofynnodd Ms Wood i'r prif weinidog: "Be mae hyn yn ei olygu? Faint yn rhagor o arian ydych chi'n disgwyl i Gymru ei gael? Pryd fyddwn ni'n ei gael e? Pryd gawn ni wybod?"

Mewn ymateb, dywedodd Mr Jones y byddai'r wybodaeth yn cael ei gyflwyno yn y maniffesto, "fel sy'n arferol".

Aeth Ms Wood ymlaen i ddyfynnu'r Athro Richard Wyn Jones, oedd wedi ysgrifennu yn y Western Mail fod penderfyniad Llafur ynglŷn â beth i'w wneud gyda'r fformiwla yn brawf o'u honiad i fod yn sefyll cornel Cymru.

"Prif weinidog, ydych chi'n derbyn eich bod yn methu Cymru mewn cysylltiad â chyllido a Barnett?" gofynnodd Ms Wood.

Mewn ymateb dywedodd Mr Jones ei fod "wedi ei wneud yn glir y bydd Cymru yn derbyn mwy o arian".

Ceidwadwyr yn trafod iechyd

Hefyd yn ystod y sesiwn, fe wnaeth y Ceidwadwyr ymosod ar safon y gofal yn ysbytai Cymru unwaith eto, gan ailadrodd eu galwad am weld ymchwiliad trylwyr yn cael ei gynnal.

Cyfeiriodd Andrew RT Davies at y ffaith bod nifer o bobl, gan gynnwys Gareth Williams, wedi cwrdd ag arweinydd Llafur Ed Miliband yr wythnos ddiwethaf i godi eu pryderon.

Bu farw mam Mr Williams, Lilian Williams, wedi iddi gael ei hesgeuluso mewn dau ysbyty sy'n cael eu rhedeg gan Fwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg.

"Ydych chi'n cynnig gwneud rhywbeth ynglŷn â'r hyn ddywedon nhw, gan ystyried y ffaith eu bod yn galw am ymchwiliad trylwyr annibynnol i'r gwasanaeth iechyd Cymreig?"

Mewn ymateb dywedodd Mr Jones fod adolygiad i'r bwrdd iechyd yno eisoes yn cael ei gynnal ac y bydd adroddiad ar y mater yn cael ei gyhoeddi yn ystod yr wythnosau nesaf.

Yn gynharach yn ystod y sesiwn holi, roedd Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams wedi beirniadu record y llywodraeth mewn perthynas ag anghydraddoldeb iechyd.

Ond ei phlaid hi sydd ar fai am waethygu pethau, yn ôl Mr Jones, am fod yn rhan o glymblaid sydd wedi gwneud newidiadau i'r system fudd-daliadau.

Straeon perthnasol