Buddsoddiad ym mhrosiect Lagŵn Bae Abertawe

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bae Abertawe - fydd ynni yn cael ei greu yma gan lanw'r môr?

Mae cyflenwyr trydan gwyrdd yn barod i fuddsoddi mewn prosiect yn Abertawe i ddefnyddio egni'r môr i greu trydan.

Cyhoeddodd Ynni Da (Good Energy) eu bod wedi talu dros £500,000 i brynu opsiwn am 10% o'r ynni fydd yn cael ei greu gan lagŵn llanw Abertawe.

Yn mis Mawrth derbyniodd yr Arolygaeth Cynllunio cais gan gwmni Tidal Lagoon Swansea Bay i adeiladu'r lagŵn.

Mae hyn y golygu bydd y cais gwerth £800 miliwn yn cael ei drafod yn gyhoeddus cyn cael ei gymeradwyo neu ei wrthod gan yr Ysgrifennydd Ynni a Newid Hinsawdd yn San Steffan.

I redeg yn gyfochrog â'r cais cynllunio, bydd Adran Cyfoeth Naturiol Cymru yn penderfynu ar drwydded morol i'r prosiect.

Yn barod mae gan Ynni Da 40,000 o gwsmeriaid sydd yn derbyn trydan ganddynt o adnoddau adnewyddadwy megis gwynt.

Hirdymor

Dywedodd Juliet Davenport, prif weithredwr Ynni Da, bod buddsoddiad o'r fath yn rhan o strategaeth hirdymor y cwmni.

Meddai: "Mae'r prosiect hwn yn ein galluogi i amrywio ein busnes drwy ychwanegu ynni'r llanw at ein portffolio presennol o gynhyrchu ynni adnewyddadwy.

"Mae hyn yn ffurfio rhan o'n strategaeth tymor hir o fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy ar gyfer ein cwsmeriaid a chwarae rhan i helpu'r DU diogelu ei dyfodol ynni."

Dywedodd Patrick Carter - ysgrifennydd y cwmni a chyfarwyddwr cwmni Tidal Lagoon: " Mae'r buddsoddiad hwn yn sylweddol ar ddwy lefel: fel cyfraniad i godi arian i'w ddatblygu ac fel cefnogaeth gryf i'n prosiect."

Os yw'r prosiect yn cael ei gymeradwyo gall ynni'r o'r safle gael ei gysylltu i'r Grid Cenedlaethol erbyn 2018.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol