Pigion y Penwythnos: Mai 3-5

  • Cyhoeddwyd

Gobeithio i chi fwynhau ychydig o wyliau dros Ŵyl y Banc. Dyma i chi rai o uchafbwyntiau'r tridiau diwethaf.

Dylan Thomas: Gŵyl Talacharn

Cafodd bywyd a gwaith y bardd Dylan Thomas ei ddathlu yn Nhalacharn dros y penwythnos. Ymhlith uchafbwyntiau Gŵyl Lenyddol Twrw Talacharn y BBC roedd yna gynhyrchiad ar y cyd rhwng y BBC a National Theatre Wales o Raw Material - Llarregub Revisited. Darllenwch adolygiad Karen Price o WalesOnline o'r perfformiad.

Disgrifiad o’r llun,
Ymwelwyr yn mwynhau Gŵyl Lenyddol Twrw Talacharn

Tan tro nesaf: Caerdydd yn ffarwelio â'r Uwchgynghrair

Diflanodd gobeithion clwb pêl-droed Caerdydd o aros yn yr Uwchgynghrair wedi iddyn nhw golli 3-0 yn erbyn Newcastle brynhawn Sadwrn. Teithiau i lefydd fel Bournemouth, Huddersfield ac Ipswich sy'n eu disgwyl y tymor nesaf fel y mae Michael Morris yn cadarnhau ar flog Cardiff City Mad.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Wyneb Wilfried Zaha yn crynhoi tymor Caerdydd!

Goreuon Gŵyl y Banc

Mae Ffrwti wedi mynd ati i gasglu rhai o luniau Instagram mwyaf trawiadol y penwythnos. Gallwch eu gweld yn eu holl ogoniant ar wefan Ffrwti.com.

Cyw-ion yn Ffoli ar y Fferm

Roedd atyniad Folly Farm ger Dinbych-y-Pysgod dan ei sang ddoe gyda channoedd o ddilynwyr ifanc Cyw ar S4C yn awyddus i weld sioeau arbennig gan eu hoff gyflwynwyr. Gallwch weld rhai o luniau'r diwrnod ar dudalen Facebook Cyw

Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
Ben Dant, y morleidr yn brysur yn godro!