Dan Chwerthin: Gŵyl Gomedi Machynlleth

  • Cyhoeddwyd

Am y pumed flwyddyn yn olynnol mae rhai o'r digrifwyr amlycaf yn y Gymraeg a'r Saesneg wedi bod yn perfformio yng Ngŵyl Gomedi Machynlleth.

Ymhlith y wynebau cyfarwydd fu'n cymryd rhan roedd Daniel Glyn. Bu'n son wrth BBC Cymru Fyw am ei brofiadau dros y penwythnos.

Ffynhonnell y llun, Keith Morris
Disgrifiad o’r llun,
Daniel Glyn yn perfformio ei stand-yp yng Ngŵyl Gomedi Machynlleth 2014

Nos Wener, 3 Mai

"Roedd 'na lot o hwyl yng Ngŵyl Gomedi Machynlleth eleni eto, penwythnos a hanner (yn llythrennol, nes i'm cyrraedd nôl tan fore Mawrth). Unwaith eto eleni cafwyd llwyddiant gyda'r noson Gymraeg ar y Nos Wener, a phan wi'n dweud 'llwyddiant', be 'wi'n olygu ydy 'pobl eraill yn y gynulleidfa heblaw amdanom ni'.

Fe gawsom ni ddeunydd newydd gan Jams Thomas, Aled Richards, Steffan Alun a Gethin Robyns, yr un hen rubbish gen i, a Mike Bubbins, dynwaredwr Elvis, yn canu fersiwn Gymraeg o 'Love me Tender', wedi ei chyfieithu gennyf i ...sori Mike. Ac Elvis. Elfis?

Ffynhonnell y llun, Daniel Glyn
Disgrifiad o’r llun,
Elvis (Mike Bubbins) ar y ffordd i Fachynlleth gyda Jâms Thomas yn mwynhau'r olygfa!

Sadwrn, 4 Mai

Bore Sadwrn , sioe standup i blant lleol Machynlleth, oedd yn blino yn gyflym gyda stwff diog observational, ond yn bendant yn gwerthfawrogi'r stwff swreal avant garde, cyn belled bod yna rêch yn y punchline.

Ffynhonnell y llun, Daniel Glyn
Disgrifiad o’r llun,
Tudur Owen - wedi cael llond bol ar hen jôcs Daniel Glyn?

Fe wnes i sioe awr yn Saesneg, gan fy mod yn ddwyieithog, fel arfer ar yr un pryd. Mi aeth yn iawn, er roeddwn yn medru clywed llais fy hen athrawes Cymraeg yn fy ngalw yn fradwr ac yn Sais-garwr. 'Na be 'wi'n gael am ei gwahodd i'r gig, ond 'na ni, fel na ma' mamau.

Ar gefn y gig yma, derbyniais wahoddiad i berfformio ar y Woodlands Stage, sydd yn fraint yng nghyd-destun Gŵyl Gomedi Machynlleth, ond mewn gwirionedd yn ddarn o bren mawr yng nghanol cae. A hefyd, mi chwythodd Tudur Owen fi off y llwyfan, so, chi 'mo, odd y bit yna yn olreit.

Sul, 5 Mai

Dydd Sul, gwylio gigs trwy'r dydd. Fy ffefrynnau? Mike Bubbins, Jordan Brookes, Colin Hoult. Ac wedyn Nos Sul, ein Sioe Gomedi Fawreddog yn Neuadd Ysgol Bro Ddyfi. Fi oedd y 'MC' (Malwr Cachu), ond reodd hi'n noson o standup anhygoel serch hynny. Roedd Aled, Jams, Steffan a Gethin wedi bod yn ail-sgwennu ers Nos Wener, ac wedi cael cyfle i olygu a gwella eu gwaith gan olygu bod ganddyn nhw berfformiadau a deunydd cryf iawn.

Cafwyd hefyd setiau cryf iawn gan Elis James (yn perfformio yn y Gymraeg am y tro cyntaf ers deg mlynedd, a Tudur Owen, a berfformiodd 20 munud o ddeunydd newydd sbon, oedd yn anffodus yn wych! Rydw i yn ei gasáu! Roedd y gynulleidfa yn hyfryd, y neuadd yn llawn dop, a phawb wedi mwynhau.

Diolch i bawb a berfformiodd, ac a gefnogodd.

Welwn ni chi flwyddyn nesa, lle fydd gen i lond trol o jôcs newydd. Mae 'na wirionedd yn hanner gynta'r frawddeg yna o leia'!"