Cyngor yn ymchwilio i ddigwyddiad mewn ysgol Gymraeg

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r awdurdod lleol a'r llywodraethwyr yn ymchwilio

Mae Cyngor Sir Abertawe'n ymchwilio i ddigwyddiad yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe.

Tra bod yr ymchwiliad yn digwydd y dirprwy bennaeth Simon Davies sy'n gofalu am yr ysgol.

Mae Cadeirydd y Llywodraethwyr Heini Gruffudd wedi dweud: "Mae'r ysgol wedi derbyn cwyn sydd ddim yn enwi neb. Yn sgil hyn mae'r llywodraethwyr yn ymchwilio ac yn cydweithio gyda'r awdurdod lleol.

"Mr Davies fydd yn gofalu am yr ysgol am y tro ac mae'r ysgol yn dilyn ei threfn arferol."

Dywedodd na fyddai sylw pellach.

Mae'r ymchwiliad yn cael ei gynnal wedi i ddisgyblion gyhoeddi ffilm ar gyfryngau cymdeithasol.

Agorodd yr ysgol yn ardal Penlan yn 2003 ac roedd 95 o ddisgyblion ar y cychwyn. Mae nifer y disgyblion wedi cynyddu'n sylweddol ers hynny.

Y nod yw sicrhau bod disgyblion yn hollol rhugl yn y ddwy iaith ac arwyddair yr ysgol yw Ennill Llwyr yw Ennill Iaith.

Mae'r ysgol ar agor fel arfer wrth i'r llywodraethwyr a'r cyngor lleol ymchwilio i'r digwyddiad, a'r dirprwy bennaeth sy'n gyfrifol am yr ysgol.