Pickering: Barnwch fi ar fy record

  • Cyhoeddwyd
David Pickering
Disgrifiad o’r llun,
Mae Pickering wedi bod wrth y llyw ers dros ddegawd

Mae cadeirydd Undeb Rygbi Cymru (URC) yn dweud ei fod yn hapus iddo gael ei feirniadu ar ei record yn y swydd yn sgil her i'w awdurdod gan David Moffett.

Mae Moffett, oedd yn arfer bod yn brif weithredwr ar yr undeb, yn bwriadu ceisio am le ar y corff llywodraethu.

Cafodd Pickering ei ethol i'r swydd yn 2003 a bydd yn wynebu'r etholiad ym mis Awst 2014.

Bydd Moffett angen cefnogaeth dau glwb Cymreig er mwyn gallu sefyll.

'Eisiau'r gorau dros Gymru'

Yn ystod cyfnod Pickering wrth y llyw mae'r tîm cenedlaethol wedi cael llwyddiant sylweddol ond dyw pethau heb fod yn hawdd rhwng yr undeb a'r pedwar rhanbarth.

Mae ffraeo wedi bod ynglŷn â'r cytundeb rhwng yr undeb a'r corff sy'n cynrychioli'r rhanbarthau, gydag arian a rhyddhau chwaraewyr ar gyfer gemau rhyngwladol yn broblemau sydd wedi arwain at sefyllfa sy'n parhau i fod heb ei datrys.

"Rydw i'n benderfynol ac eisiau'r hyn sydd orau dros Gymru," meddai Mr Pickering. "Rydw i wedi llwyddo mewn perthynas â hynny dros y ddegawd ddiwethaf.

"Edrychwch ar fy record, mae'r ddyled wedi gostwng rhyw £50 miliwn ac rydym wedi ennill y Gamp Lawn a'r bencampwriaeth bedair gwaith.

"Cyn i mi ddod yn gadeirydd, doedden ni heb ennill dim ers 27 mlynedd. Mae fy record yn siarad dros ei hun ac rwy'n hapus gyda hynny."

Maniffesto Moffett

Er gwaetha llwyddiannau Pickering, mae'r rhanbarthau wedi ei chael hi'n anodd yn ddiweddar.

Eleni does dim un tîm Cymreig yn rowndiau terfynol y Pro 12 am y tro cyntaf erioed.

Yn ogystal, dydyn nhw heb fod yn llwyddiannus yn y Gwpan Ewropeaidd ers peth amser.

Mae'r maniffesto mae Moffett wedi ei gyhoeddi yn cynnwys 17 pwynt ynglŷn â'i gynlluniau i wella sefyllfa'r gêm yng Nghymru.

Mae'r rhain yn cynnwys rhoi mwy o arian i glybiau lleol, sefydlu perthynas well rhwng yr undeb a'r rhanbarthau ac ail drafod dyled yr undeb.